Alkoller ve Genel Özellikleri

Ömer
Yönetici
alkoller, alkollerin özellikleri, alkollerin genel özellikleri

Hidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine –OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir.

Genel formülü R–OH dır.

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:

1. Mono Alkoller
Yapısında 1 tane OH grubu bulunduran bileşiklerdir. OH grubunun bağlı olduğu C una göre üç değişik şekilleri vardır.

a. Primer (Birincil) Alkol
–OH grubunun bağlı olduğu C unda iki tane hidrojen u varsa, alkol primerdir.
primer-alkol.png


b. Sekonder (İkincil) Alkol
-OH grubunun bağlı olduğu C unda bir tane hidrojen u varsa, alkol sekonderdir.
sekonder-alkol.png


c. Tersiyer (Üçüncül) Alkol
–OH grubunun bağlı olduğu C unda H u yoksa, alkol tersiyerdir.
tersiyer-alkol.png


2. Poli alkoller
Yapısında birden fazla OH grubu bulunduran bileşiklerdir.
poli-alkoller.png

Etandiol Propantriol
(özel adı glikol) (özel adı gliserin)

İsimlendirme yapılırken aynı sayıda karbon u bulunduran alkanların sonuna -ol eki getirilir ya da alkil'in sonuna alkol getirilir.

CH3 – OH
Metanol (Metil alkol)

C2H5 – OH
Etanol (Etil alkol)
alkoller-ve-ozellikleri-1.png


NOT: Sistematik isimlendirme yapılırken OH grubuna yakın olan C undan numaralamaya başlanır.

tersiyer-pentanol.png

Aynı karbon sayılı bir alkolün primer, tersiyer ve sekonder şekilleri birbirlerinin izomeridir.

ALKOLLERİN ELDESİ

Alkenlere H2O katılmasıyla alkoller elde edilir.

Katılmada markow nikof kuralı geçerlidir.
alken-alkol.png


Alkil halojenürlerin seyreltik KOH veya NaOH çözeltisi ile ısıtılmasından
alkil-halojenur-alkol.png


Aldehit, keton ve karboksilli asitlerin indirgenmesinden.
Bu reaksiyonlar çift yönlü olarak gerçekleşirler.
primer-alkol-kerboksilli-asit.png


Tersiyer alkoller yükseltgenemez.
Bu madde ile ilgili olarak denklemler bizim şu yorumları yapmamızı sağlar.

Primer alkoller bir kademe yükseltgenirse aldehitleri, 2 kademe yükseltgenirse karboksilli asitleri oluşturur.

Tersten bir ifadeyle karboksilli asit 1 kademe indirgenirse aldehit, 2 kademe indirgenirse primer alkoller elde edilir.

Sekonder alkoller yalnızca 1 kademe yükseltgenebilir. Ketonların indirgenme ürünü sekonder alkoldür.

Grignard bileşiği kullanılarak

Formaldehit + R – MgX → Primer alkol
Aldehit + R – MgX → Sekonder alkol
Keton + R – Mg–X → Tersiyer alkol

ALKOLLERİN REAKSİYONLARI

Alkollerin tamamı Na, K gibi alkali metallerle reaksiyona girerek H2 açığa çıkarırlar.
alkol-soydumalkolat.png


İki mol mono alkolden, 1 mol H2O çekilerek 1 mol eter elde edilir.
alkol-eter.png

propan-2ol.png


1 mol alkolden, 1 mol su çekilmesiyle alkenler elde edilir.
propilalkol.png


Alkoller yanma reaksiyonu verirler.
alkol-yanma.png


Alkol + Karboksilli asit
karsilikli-donusum.png
Ester + H2O

ETER
İki alkil grubunun bir oksijene bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü
CnH2n+2O olup gösterilişi R—O—R şeklindedir.

Basit Eter: Alkil gruplarının ikisi de aynıdır.
R1—O—R1
Karışık Eter

Alkil grupları birbirinden farklı ise bu eterlere karışık eter denir .

R1—O—R2
İsimlendirme yapılırken alkil grupları söylendikten sonra eter kelimesi getirilir.

CH3—O—CH3 CH3—O—C2H5
Di metil eter Metil etil eter
C2H5—O—C3H7
Etil propil eter

Eterlerin Eldesi

2 mol alkolden, 1 mol su çekilerek 1 mol eter elde edilir.

2R—OH ® R—O—R + H2O
Alkol Eter

Alkolatların, alkil halojenürler ile tepkimesinden eterler elde edilir.

R—ONa + R—X ® R—O—R + NaX
Alkolat Alkil halojenür Eter
CH3-CH2-ONa+CH3-Br ® CH3-CH2-O-CH3 + NaBr

Alkol ve Eterlerin Özelleri Karşılaştırmalı
alkol-ve-eter-farklari.png
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst