Alkali metal nedir (Alkali metallerin özellikleri)

deep Harbi Aktif Üye
Periyodik tablonun birinci grubunda yer alan metaller. Bu elementlere ait hidroksitler kuvvetli baz özelliği gösterdiği için "bazik" anlamına gelen alkali metaller adıyla anılırlar. Fransiyum hariç tamamı yumuşak yapıda ve parlak görünümdedir.

Alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar. Bu nedenle kuvvetli indirgendirler. Metalik özellikleri gereği parlak olmalarına rağmen, diğer metallerin aksine bıçakla kesilebilecek kadar da yumuşaktırlar. Diğer metallerden ayrıldıkları bir başka husus ise yoğunlukları ve erime noktalarının oldukça düşük olmasıdır. Lityum, sodyum ve potasyum yoğunlukları sudan daha küçüktür. Sezyumun erime noktası öyle düşüktür ki, sıcak günlerde sıvı halde bulunabilir. Alkali metallerin su ile etkileşimi son derece şiddetlidir. Su ile reaksiyona girip hidrojen gazı verirler. Bulundukları periyotta iyonlaşma enerjileri en küçük, atom ve iyon çapları ise en büyük olan elementlerdir. Aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar; Li, Na ve K tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel, alevi sırasıyla kırmızı, sarı ve menekşe renge boyar. Isı ve elektriği çok iyi iletirler. Birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir.

Doğada en fazla bulunan alkali metaller sodyum ve potasyumdur. Yer kabuğunda bulunan elementler içinde altıncı ve yedinci sırayı alırlar. Lityum daha az bulunsa da, hemen hemen tüm kayalarda az miktarda rastlanır. Rubidyum ve sezyum çok az bulunur. Radyoaktif bir element olan fransiyum ise doğada hiç bulunmaz. Fransiyum ancak nükleer reaksiyonlarla az miktarda oluşabilir.

Alkali metal bileşiklerinin pek çoğu suda çözünmeleri sebebiyle deniz suyunda ve acı kuyu sularında bulunurlar. Doğada alkali metallerin bileşiklerinin elde edilmesine yarayan yataklar vardır. Kimi tuz yataklarında potasyum, KCI ve KCI, MgCI2 . 6H2O şeklinde bulunmaktadır.
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst