Akdeniz Bölgesi

Ömer
Yönetici
A K D E N İ Z B Ö L G E S İ A.GENEL ÖZELLİKLERİ
1.Konum ve sınırları Akdeniz Bölgesi ismini güneyindeki Akdeniz’den alır. Batısında Köyceğiz Gölü kuzeyinde Toros dağları’nın kuzey etekleri, doğusunda ise Gaziantep Pla-tosu uzanır. Ülkemiz topraklarının % 15 ine sahip olup, dördüncü büyük bölge-mizdir. Bölge doğu-batı istikametinde uzun, kuzey-güney istikametinde dardır. 2.Yeryüzü Şekilleri a. Dağları:Akdeniz Bölgesi genel olarak dağlık ve engebelidir. Bölgenin genel hatlarını Toros dağları ve yüksek platolar oluşturur. Kıyıya paralel olarak uza- nan dağlar Batı ve Orta Toroslar olmak üzere ikiye ayrılır. Batı Toroslar Antalya körfezi çevresinde yer alır. Antalya Körfezi’nin batı kesimine Teke Yöresi denir. Orta Toroslar’da yükselti daha daha fazladır (4000 m).Burada Bolkar, Aladağ, Tahtalı ve Binboğa dağları yer alır. İskenderun Körfezi’nin doğusunda kıyıya paralel olarak Amanos (Nur) dağları uzanır. Kıyıya Paralel olarak uzanan ve kıyıdan itibaren hemen yükselen Toroslar kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı güçleştirir. Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım çeşitli geçitlerden sağlanır. Bunlar;  Çubuk geçidi, Antalya çevresini göller yöresi ve Ege’ye bağlar.  Sertavul geçidi, Silifke’yi İç Anadolu’ya bağlar.  Gülek geçidi, Adana Bölümü’nü İç Anadolu’ya bağlar.  Belen geçidi, İskenderun’u Hatay’a bağlar. b. Ovaları:Bölgenin önemli ovaları; Amik, Antalya, Silifke, Isparta, Burdur, Acıpayam, Elmalı ve Çukurova’dır. Bölgenin en büyük ovası olan Çukurova, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının biriktirdiği alüvyonlar tarafından oluşturulmuş bir delta ovasıdır. c. Akarsuları:Antalya Bölgesi’nin önemli akarsuları; Dalaman, Eşençay, Köprüçayı, Aksu, Asi, Manavgat, Göksu, Seyhan ve Ceyhan’dır. Mersin ve Antalya Körfezi arasında kalan kısma Taşeli Platosu denir. Bu bölümde bulunan kayaçlar Kimyasal çözünmeye uğrayarak Karstik yer şekillerinin oluşmasına (mağra, düden, obruk, lapya, sarkıt, dikit...vb.) neden olmuştur. d. Gölleri:Bölgenin önemli gölleri Antalya körfezinin kuzeyinde yer alır. Bu yörede yer alan çukur alanlarda biriken sular bir çok göl oluşmasına neden olmuştur. Bu nedenle Antalya Körfezi’nin kuzeyine (Isparta Burdur çevresi) Göller yöresi denilmiştir. Suğla, Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Acıgöl, Salda, Yaraşlı ve Karataş gölleri bölgenin önemli gölleridir. 3. İklimi:Bölgenin kıyı şeridi boyunca tipik Akdeniz iklimi görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Ortalama sıcaklık ocak ayında 10 0C, temmuz ayında 29 0C civarındadır. Yıllık ortalama sıcaklık 19 0C-20 0C’dir. Kıyıdan iç kesimlere geçildikçe karasal iklimin etkileri görülmeye başlar. Bunun nedeni,kıyıya paralel uzanan dağların nemli hava kütlelerinin iç kesimlere ulaşmasını engellemesidir. İç kesimlerde ortalama sıcaklık düşer(Göller yöresi 12 0C) ve karasallığın etkisi ile yıllık sıcaklık farkı artar. Bölgede bulutluluk oranı az, güneşlenme süresi fazladır. Bu nedenle yaz turizmi gelişmiştir. Kış mevsimi yağışlı, yaz mensimi kurak geçer. Toros dağlarının güney yamaçları denizden esen rüzgarların etkisi ile bol yağış alır. Kıyıdan içerilere geçildikçe yağış miktarı azalır. Bu nedenle göller yöresi kıyıya göre daha az yağış almaktadır. 4. Bitki Örtüsü:Orman alanı bakımından Karadeniz Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alır.(% 24.5) Akdeniz Bölgesi’nin karakteristik bitki örtüsü makidir. Makiler yaz kış yaprağını dökmeyen kısa boylu ağaçlardır.(Zeytin,keçiboynuzu,defne vb.) Toros dağlarında 1200 m’ye kadar sıcaklık isteği fazla ve kuraklığa dayanıklı kızılçam ormanları yetişir. Dağların yüksek kesimlerinde/1000-2200 m) soğuğa dayanıklı karaçam,sedir,göknar ağaçları yetişir. Daha yükseklerde dağ çayırları yer alır. Karasal iklim şartlarının yaşanmaya başladığı Göller Yöresi’nde ormanlar seyrekleşir,ağaçlı bozkırlar görülmeye başlar. 5. Nüfus ve yerleşme:Akdeniz Bölgesi yüzölçümü bakımından dördüncü büyük bölgemizdir
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst