Ahsenül Hüsna nedir?

HuSoCaN Mehdi ResuL Askeri
SUAL: Ahsenül Hüsna nedir?
CEVAP: Allahû Tealâ buyuruyor:

10/YUNUS-26: Lillezîne ahsenûl husnâ ve zîyâdeh(zîyâdetun), ve lâ yerheku vucûhehum katerun ve lâ zilleh(zilletun), ulâike ashâbul cenneh(cenneti), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
Ahsen olanlara, daha güzeli ve ziyadesi (daha fazlası, Allah'ın cemalini görmek) vardır. Onların yüzlerini bir keder kaplamaz ve bir zillet (küçük düşme, hakirlik) yoktur. İşte onlar, cennet halkıdır. Onlar, orada devamlı kalanlardır.
10/YUNUS-25: Vallâhu yed'û ilâ dâris selâm(selâmi), ve yehdî men yeşâu ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).
Ve Allah, teslim (selâm) yurduna davet eder ve (teslim yurduna ulaştırmayı) dilediği kimseyi, Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.
Sıratı Mustakîm, Allah'a ulaştıran yoldur. Bu âyet-i kerimeye renk veren, bu âyet-i kerimenin hüviyetini gösteren Yunus-26'dır. Allahû Tealâ, Kendi Zat'ına daveti, davete icabet edenleri, Sıratı Mustakîm vasıtasıyla Kendine ulaştıracağını söylüyor.
Burada Allahû Tealâ, Sıratı Mustakîm'den bahsediyor:
Ruhun Sıratı Mustakîm'i 21. basamakta tamamlanır. 22. basamakta ruh, Allah'ın Zat'ında yok olur, hedefine ulaşmıştır. Meaba sığınmıştır.
Ruhun Sıratı Mustakîm'i'yle aynı noktada başlayan fizik vücudun Sıratı Mustakîm'i devam eder. Fizik vücut, Allah'a teslim olur (25. basamak). Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır.
27. basamakta nefs, Allah'a teslim olur.
14'den 21'e kadar, 7 basamakta ruh, teslim olur.
14'ten 25'e kadar, 11 basamakta fizik vücut, Allah'a teslim olur.
14'ten 27'ye kadar, 13 basamakta nefs, Allah'a teslim olur.
14'den 28'e kadar, 14 basamakta (son 14 basamağın 5. kademesinde) irade, Allah'a teslim olur.
Hepsi 14. basamakta başlamıştır.
Allahû Tealâ, Yunus Suresinin 26. âyet-i kerimesinde söylediği Ahsenül Hüsna'yı, 25. âyet-i kerimesinde beyan ettiği Sıratı Mustakîm'le açıklamaktadır.
Ahsenül Hüsna ve onun ötesi: Allah'ın Zat'ını görmek ve ondan sonra da Allah'ın iradesine bağlanmak.
O güne kadar kendi iradesiyle zikir yapan bu kişi, Ahsenül Hüsna'nın ötesinde Allah'ın kendisine verdiği tesbih olayının sahibi olur. Artık sünnetullah, onun zikrini kendisinden almıştır, yerine tesbih koymuştur. Yani kendi iradesinin dışında bir irade (sünnetullah), o kişiyi, daimî zikrin sahibi olarak devam ettirecektir. Ama bu, onun iradesinden olmadığı için tesbihtir.
Ahsenül Hüsna nedir?
Ahsenül Hüsna, Allah'ın Zat'ının görülmesidir; Allah'ın Zat'ına ulaşmak değildir. Allah'ın Zat'ına ulaşmaktan çoook çook ötede bir olaydır. İradenin Allah'a tesliminden evvel, normal standartlarda gerçekleşmez. Ve kimin iradesi de Allah'a teslim olursa, 4. Sıratı Mustakîm'in sonuna kim ulaşmışsa, o Ahsenül Hüsna'ya ulaşır. Sıratı Mustakîm onları birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hedefe götürür: Ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi...
Ahsenül Hüsna, iradenin Allah'a teslimindedir. Allah'ın Zat'ını görmek, Ahsenül Hüsna'ya (güzellerin en güzeline) ulaşmak anlamını taşır. Ziyadesi de bunun hemen akabinde; Allahû Tealâ'nın, o kişinin iradesini Kendi iradesine bağlaması neticesinde kişinin tesbih'e ulaşması ve irşad'a memur ve mezun kılınmasıdır. Kişi, 4 emaneti de teslim ederek teslim-i küllîye ulaşmıştır. Bütün teslimleri, teslim müessesesini gerçekleştirmiştir. Bu sebeple o kişinin, teslim-i küllîden sonra, iradesi de Allahû Tealâ'ya bağlandığı için zikri, tesbih olur. Ve irşad makamının sahibi kılınacaktır kişi, Allahû Tealâ tarafından.
Herşeyin çok güzel olduğu bir ortam diye düşünüyorum, sevgili okuyucular, can dostlarım, gönül dostlarım.
Ahsenül Hüsna, Allah'ın son bilmecesidir; Kendi Zat'ını gösterir. Ve ziyadesi de ondan sonra iradenin bağlanmasının sonucu olarak, kişinin tesbihe ulaşması ve Allahû Tealâ'nın indinde bütün insanların ulaşabileceği standartların en üstününe ulaşmasıdır.
Bütün insanların ötesinde belli bir görev için seçilenler vardır: Bunlar, Allah'ın resûlleridir.
Onların da ötesinde devrin imamı var.
Allahû Tealâ'nın irşad makamına tayini, Ahsenül Hüsna'nın ötesinde, Allah'ın ona verdiği bir mazhariyettir ama bir kısmı için daha ötesi de vardır: Risalet müessesesi...
Bir kısmı için daha ötesi de vardır: Devrin, huzur namazının imamlığı...
Allahû Tealâ, en güzel şekilde bunu dizayn etmiştir. Âyetlerde açıklama yok ama sonuç buraya otomatik olarak ulaşmaktadır.
Allahû Tealâ buyuruyor:
92/LEYL-5,6,7: Fe emmâ men a'tâ vettekâ ve saddeka bil husnâ fe se nuyessiruhu lil yusrâ.
Öyleyse kim verirse (ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse) ve takva (bihakkın takva) sahibi olursa ve Hüsna'yı (Allah'ın Zat'ını, görerek) tasdik ederse; Biz, ona kolay olanı (Allah'ın iradesine bağlandığı için, çözümleri Allah'ın oluşturması sebebiyle) müyesser (nasip) kılacağız.
Allah'ın Zat'ını görüp de, bu Ahsenül Hüsna'yı tasdik edenler...
Buradaki takva için Allahû Tealâ buyuruyor :
3/AL-İ İMRAN-102: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn(muslimûne).
Ey îmân edenler! Hakkıyla takva sahibi olanlar (nasıl bir takvanın sahibi ise aynı onlar) gibi Allah'a karşı takva sahibi olun ve ölmeden (önce) Allah'a teslim olun.
Bu takvanın sahibi olursa ve hüsnayı (Allah'ın Zat'ını) tasdik ederse; Allah'ın Zat'ını görüp de:
-Ben Allah'ın Zat'ını gördüm, tamam. Söylendiği gibi, diye kişi tasdik ederse, o zaman...
Sevgili okuyucular, hani insanlar var:
-Ben Allah'ı gördüm, diyor.
-Nerede gördün?
-Rüyada.
Rüyada Allah'ı kimse göremez. Çünkü rüya, nefse aittir. Nefs de, zemin kattan bir kat bile yukarı çıkamaz.
Zaten sorduğunuzda:
-Ne gördün?
-İhtiyar bir adam gördüm, der herkes.
Allah, insan değildir!
Ahsenül Hüsna, Allah'ın Zat'ını görenler için Allah'ın verdiği bir isimdir. Onlar Ahsenül Hüsna'ya ulaşmışlardır. Allah'ın Vechini, Zat'ını görmek şerefine...
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst