Ahmet Yesevi 'nin Hayatı

deep Harbi Aktif Üye
Ahmet Yesevi (1103-1165) Bugünkü Kazakistan'ın Çimkent şehrinin doğusundaki Sayram kasabasında dünyaya gelmiş olan ünlü Türk mutasavvıf ve şair. Gerçek adı Ahmed bin İbrahim bin İlyas Yesevi olan şair, Piri Sultan, Hoca Ahmed, Kul Hace Ahmed adlarıyla da tanınır. Yunus Emre'den önce yetişmiş ilk büyük Türk mutasavvıflarındandır. İslami değerleri Türk kültürünün değerleriyle birleştirerek tasavvufi motiflerle halka sunan Ahmed Yesevi, Orta Asya Türkleri'nin Müslüman olmalarına vesile olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu üzerinde de önemli etkileri olan Ahmed Yesevi, Yesevi yolunun öncüsüdür.
hoca-ahmet-yesevi.jpg
Ahmed Yesevi, Yasi kentinde Arslan Baba adında bir sufi öğretmenin etkisinin altında kaldı. Onun ölümünden sonra Buhara'ya giderek kendi eğitimini Yusuf Hemedani'nin yanında 1140 yılında tamamladı.

Öğretisini "Ehl-i Beyt" sevgisi ve bu doğrultudaki tasavvuf anlayışı üzerine kurdu. Yesevi tarikatı önce Maveraünnehir, Taşkent ve çevresi ile Batı Türkistan'da etkili oldu. Daha sonra Horasan, İran ve Azerbaycan'da yaşayan Türkler arasında yayılan tarikat, 13. yüzyıldan başlayarak Anadolu'ya, oradan da Balkanlar'a ulaştı. Öğretinin bu derece etkili olmasının temel nedenlerinden biri, Ahmet Yesevi'nin düşüncelerini, o dönemde gelenek olduğu üzere Arapça veya Farsça değil, Türkçe anlatmış olmasıydı.

Ahmed Yesevi'ye ait şiirler 'hikmet' olarak adlandırılır. Yesevi'nin hikmetlerinin bir kısmı hece ölçüsü ve dörtlüklerle, bir kısmı da aruz ölçüsü ve beyitlerle oluşmuştur. Ahmed Yesevi'nin yazdığı hikmetler Yesevi dervişleri tarafından yazıya geçirilerek Divan-ı Hikmet adıyla kitap haline getirildi. Ayrıca İslam esaslarının anlatıldığı Akaid isimli bir eseri bulunmaktadır.

Ahmed Yesevi'nin mozolesi Güney Kazakistan'ın Türkistan kentinde Timurlenk tarafından yaptırılmıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Üst