Adana Yöresi

Ömer
Yönetici
Adana bölümü Akdeniz Bölgesinin en büyük bölümüdür.Bölüm Manavgat Çay’ının denize döküldüğü yerden Suğla Gölü’nün doğusuna kadar çekilecek bir hat ile Antalya Bölümünden ayrılır.Bölümün başlıca şekilleri Orta Toroslar, Taşeli Platosu ve Çukurovadır...
Orta toroslar bölümün kuzey kısmını kaplarlar.Taşeli platosundaki Bolkar Dağları ile başlayıp Kuzeydoğu yönünde Aladağlar, Tahtalı ve Binboğa dağları ile devam eder.Aladağlar ve Bolkarlar üzerinde yüksekliği 3500 metreyi aşan yerler vardır.Bölgenin en yüksek noktası Bemirkazık Tepesidir yüksekliği 3756 metredir.Bu bölge aladağlar üzerinde bulunur.Orta toroslara göre daha alçak olan Nur Dağları İskenderun Körfezinin doğu kıyılarına paralel uzanırlar ve Güneydoğu torosların başlangıcını oluşturur.Nur dağları ile Binboğa Dağları, Çukurova’nın kuzeyinde birleşerek Uzunyayla platosuna kadar sokulur.
Bölümde Orta Toroslar kuzeyden ve doğudan bir yay gibi uzandığından ulaşım zordur.Bu iş için bazı geçitler kullanılır.
Çukurova
è Gülek Geçidi è Bolkarlar ve aladağlar arasında
Silifke Ovası
è Sertavul Geçidi è Bolkarlar üzerinde
Amik Ovası
è Belen Geçidi è Nur Dağları üzerindeki.
Bölümün batısındaki Taşeli Platosu geniş yer tutar.Bu alan karkerlidir ve taşlık bir görünüme sahiptir.Bu platoda kireç taşlarının erimesi ile oluşan karstik şekillere sıkça raslatlanır.Karstik Şekillerin en ünlü örnekleri.
Cennet ve Cehennem Obrukları
è Silifkenin doğusu
Mağralar
è Mersin, Alanya ve Anamurda...
Taşeli platosu ülkemizin en tenha bölgelerindendir.Çok az insan yaşar.Bu plato Göksu Nehri ve kolları tarafından derin vadilere ayrılmıştır.Güney yamaşları dik bir şekilde denize iner.
Yurdumuzun en büyük ovası ve verimli ovalarından Çukurova ve Amik Ovası bu bölgededir.Çukurova bir delta ovasıdır.Amik Ovası ise Nur dağlarının güneyinde bulunur ve Doğu Afrikadan başlayıp K.Maraşa kadar uzanır ve bu ova dünyanın en büyük graben alanı üzerinde yer alır.Bölümdeki diğer düzlükler ise Silifke, Seyhan, Ceyhan, Kahraman Maraş ve İslahiye Ovalarında...
Bölümün kıyı kesimlerinde Akdeniz İklimi, iç kısımlarında ve Torosların yüksek kedimlerinde ise Karasal İklim görülür.Bitki örtüsü Akdeniz İkliminin bitki örtüsü olan makiler ve iğne yapraklardan oluşan ormanlardır.İç kesimlerde de bozkırlar yer alır.Dağların 2000m yüksekteki kesimleri Dağ çayırları bulunur.Bu çayırlarda yaylacılır yoğundur.
Bölümde Seyhan, Ceyhan ve Asi gibi önemli nehirler bulunur.Bu nehirler üzerinde barajlar bulunur.Bu barajlar sayesinde ülkemize elektirik sağlanır.Seyhan’ın ve Ceyhan’ın suları kışın karların erimesi ile sık sık taşar ama kurulan barajlar bu taşan suları büyük ölçüde kontrol altına almaktadır.
Seyan Nehri
è Seyah Barajı
Ceyan Nehri
è Aslantaş ve Menzelet Barajı
yer alır.
Seyhan ve Ceyhan gibi Göksuda döküldüğü yerde delta oluşturmuştur.Asi nehri ise kaynağını ülkemizden değilde Lübnandan alır ama sınırlarımız içinde denize dökülür ama üzerinde doğal göl yoktur.
Adana bölümünde Antalya Bölümünden daha fazla nüfus vardır ve nüfus Çukurova ve Amik ovası civarında yoğunlaşarak Taşeli platosunun boş kalmasını sağlamıştır.
Adana bölümün en gelişmiş ve en kalabalık şehridir.Yurdumuzun önemli bir kültür, ticaret ve tarım bölgesidir.Adana önemli yollar üzerinde olduğundan gelişmesi hızlanmıştır aslen en önemli neden Çukurovadır.Tarım Çukurovanın Seyhan nehri üzerindeki Seyhan Barajı tarafından sulanmasından dolayı son yıllarıda tarımsan üretim artmış ve tarıma dayalı sanayiler gelişmiştir.
Adanada başlıca Çelik, Kimya, Gübre, Sigara, Tarım alet ve makinaları, çırçır ve prese, metal eşya, dokuma, giyim, bitkisel yağ, unlu mamüller ve çimento sanayii bulunur.Ayrıca Adana için yumurtalık hayati bir önem taşır çünkü buraya Irak’ın Kerkük bölgesinden borularla petrol taşınmaktadır.Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı devamlı göç alan Adana sürekli büyür.Ayrıca pmuk tarımında çalışmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Çukurovaya mevsimlik işçi gelir.
Bölümün tek şehri tabikide Adana değil.Adanadan sonra Mersin bölümün en büyük yerleşim birimidir.Mersin sahip olduğu limanı ile ülkemizin en önemli ihracat limanı konumundadır.Bu modern limanımızdan özellikle yaş sebze ve meyva ihraç edilir.Ayrıca bu limadan Kıbrıs ile Mersin arasında gemi seferleri düzenlenmektedir.
Mersinin gelişimine büyük katkı sağlayan ülkemizin önemli petrol rafinerilerinden olan Ataş Petrol Rafinerisi bulunur.Bunun dışında Taşucuna bağlı kağıt fabrikasıada bu ilimizdedir.Mersinde ekonominin gelişmesi ve ihracatın artması için ilk serbest bölge kurulmuştur.
Merkezi Amik ovasının güneyinde yer alan ve Antakya olan Hatay tarihi bir şehrimizdir.Tarihi açıdan büyük önemi vardır.Çünkü 1.Dünya Savaşından sonra bir süre Fransız himayesinde kalmıştır fakat daha sonra 1937’de özerklik kazanmış ve 1938 bağımsız Hatay Devleti kurulmuştur.Fakat bu devlet kendi şekilde bağımsız yaşamayı değil anavatan Türkiyeye katılmayı uygun görmüştür.1939 da Hatay Meclisinin aldığı bir karar ile bu bölge ülkemize katılmıştır.
Hatay komşumuz Sureyi ile aramızda büyük sorunlara yol açmaktadır.Buranın kendilerine verilmesi gerektiğini savunan Suriye hala bu isteğinden vazgeçmemiştir.
İskenderun ilimiz kendi adını taşıdığı bir körfezde bulunur.Önemli bir limanımız olan İskenderun kara ve demir yolları ile Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine bağlanır.Bu yüzden önemli bir liman haline gelen İskenderunda Batmandan boru hatları ile taşınan petrol depolanır.Ayrıca ülkemizin en büyük demir-çelik fabrikası burada bulunur ( demir,çelik zam haberini ver
J )
Dondurması ve Fransızlara verdiği müdale ile ünlenen ve bu mücadele sonunda adına Kahraman eklenen, bölümün kuzeydoğusunda kalan ilimiz Maraş bölümün önemli bir şehridir.Ayrıca ağaca ve bakıra dayalı el sanatları çok gelişmiştir.
Adana Bölümü’nün diğer yerleşim merkezleri : Kilis, Osmaniye, Tarsus, Kozan, Kadirli, Ceyhan, Kırıkhan ile Alanya, Silifke Anamur ve Dörtyoldur.
Toprağın verimli ve iklimin elverişli olması nedeni ile halkın başlıga geçim kaynağı Tarımdır.Sulama imkanlarına bağlı olarak yılda 2-3 kez ürün alınabilir.Başlıca tarım ürünleri pamuk, turunçgiller, susam, yer fıstığı, soya fasülyesi, buğday, zeytin ve muzdur.
Çukurova
è Pamuk
Dörtyol
è Portakal
Kilis
è Zeytin
Anamur ve Çevresi
è Muz
İle tanınmıştır.
Ayrıca son yıllarda sulamanının gelişmesi ile Çukurovada mısırada üretilmeye başlanmıştır.
Hayvancılık ise çok yaygın değildir ama en çok küçük baş hayvancılık ve bunların arasında da en çok kıl keçisi yetiştirilir.
Yer altı kaynakları ise...
Krom
è Orta Toroslar, Nur Dağları
Linyit
è Kozan ve Karaisalı
Demir
è Kozan ve Gülnar
Kurşun – Çinko
è Bolkar Dağları
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Üst