Acemi Ocağı

Ömer
Yönetici
Acemi Ocağı Nedir
Osmanlı Ordusu'nun asker ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kapıkulu Ocakları'na ve özellikle Yeniçeri Ocağı'na asker yetiştirmek üzere 1362 yılında, Birinci Murat zamanında kurulmuş teşkilat. Osmanlı Devleti Rumeli'ye doğru genişlemeye başlayınca daimi bir orduya, dolayısıyla daha fazla askere ihtiyaç duymuş, bu nedenle savaşta esir alınan Hristiyan çocukları Türk terbiyesi ile yetiştirerek yeni bir askeri sınıf meydana getirmiştir.

Savaşlarda alınan esirler arasından Gelibolu'da kurulan Acemi Ocağı'na ayrılanlara "acemi oğlanı" denirdi. Bunlar hem Türkçe'yi iyi konuşmaları hem de İslam geleneklerine göre eğitilmeleri için köylerdeki çiftçilerin yanlarına verilirlerdi. İstanbul'un fethinin ardından Şehzadebaşı'nda da bir Acemi Ocağı kuruldu ve adaylar arasındaki gençler oda hizmetlerinde, yetişkin olanlar ise yapı işlerinde, tersanede, odun depolarında, kayık ve gemilerde görevlendirildi. Zeki ve yakışıklı olanlar ise Enderun'da ve İbrahim Paşa Sarayı'nda eğitime alınır, daha sonra devlet hizmetine yönlendirilirlerdi. Pek çok devlet yüksek görevlisinin içinde yetiştiği Acemi Ocağı'nda zamanla devşirme usülü gözetilmemeye başladı ve kent çocukları da acemi oğlanı olarak kabul edildi. Bu, Acemi Ocağı'nın yozlaşmasına neden oldu. 1826'da ise Yeniçeri Ocağı'yla birlikte ortadan kaldırıldı.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst