Abdülkadir İnan Kimdir

deep Harbi Aktif Üye
Abdülkadir İnan Kimdir, Abdülkadir İnan Hayatı
20 Kasım 1889 tarihinde Başkırdistan'da Şigay'da doğdu. Troysk'ta Resuliye Mektebini bitirdi. Komünistlerin Başkırdistan'ı işgali üzerine Ahmet Zeki Velidî Togan'la yurdundan ayrıldı. İran ve Avrupa'ya gitti. 1925'te Türkiye'ye geldi. İ.Ü. Türkiyat Enstitüsünde asistan oldu. 1935'te A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne profesör tayin edildi. 1961'de Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyetine seçildi. Ankara'da öldü.

Abdülkadir İnan Türk dili ve kültürü üzerine Başkırdistan'da başladığı çalışmalarına Türkiye'de genişleterek devam etti. Manas Destanı, Kutadgu Bilig, Divanü Lügati't-Türk üzerine araştırmalar yaptı. Makaleleri Türk Kültürü dergisinde yayınlandı.1 Ekim 1976 tarihinde öldü.

Eserleri: Türkistan Sanatkârları Risalesi (A. Samoyloviç'ten çeviri, 1929), Birinci İlmî Seyahata Dair Rapor (1930), Türkoloji Ders Hülasaları (1936), Güneş Dil Teorisi Üzerine Ders Notları, Türkoloji II (1936), Türkoloji Ansiklopedisi Üzerine Bir Kalem Deneyi (M. Şakir Ülkütaşır ile, 1938), Moğolların İçtimaî Tarihi (B. Y. Vladimitsov'dan çeviri,. 1944), Tarihte ve Bugün Şamanizm (1954), Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Tercümeleri Üzerinde Bir İnceleme (1961), Hurafeler ve Menşeleri (1962), Makaleler ve İncelemeler: (Hikmet Tanyu derledi, 1968, 2. cilt 1991), Manas Destanı (1972), Eski Türk Dini Tarihi (1975).
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
27B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
26B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst