657 Uyarı Cezası

deep Harbi Aktif Üye
657 Uyarı Cezası Hakkında, Uyarı Ve Kınama Cezaları

Ankara 5. İdare Mahkemesi, devlet memurlarına verilen
disiplin cezalarına yargı yolunu açtı. Karar, binlerce
memur için örnek teşkil edebilecek.

Bir memur hakkında verilen kınama cezasını iptal eden
Ankara 5. İdare Mahkemesi, disiplin amirleri
tarafından verilen uyarı ve kınama gibi cezalara yargı
yolunun kapalı olmasının insan hakları ve Anayasa’ya
aykırı olduğu hükmüne vardı.

Bir matematik öğretmeninin yaptığı başvuruyu karara
bağlayan Ankara 5. İdare Mahkemesi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na göre kınama cezasına yönelik
itirazlara yargı yolunun kapalı olmasını ve
itirazların sadece disiplin amirleri ve disiplin
kurullarına yapılabilmesini adil yargılama hakkına
aykırı buldu.

Mahkemenin kararında, soruşturmayı açan ve cezayı
veren makamın aynı olmasının, savunma hakkını
engellediği belirtildi. Kararda, hak arama
özgürlüğünün “uluslarası sözlemeleri iç hukuk
kuralları önünde tutan” Anayasanın 90. maddesi
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği de
vurgulandı.

Mahkeme, kınama cezasının bu gerekçelerle hukuka uygun
olmadığı kanaatine vararak cezanın iptaline karar
verdi.

Binlerce devlet memuru için de örnek teşkil edebilecek
karar uyarınca, disiplin cezası alan memurlar işlemin
iptali ve yürürlüğünün durdurulması için idari yargı
yoluna başvurabilecek
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst