6.sınıf için hikaye tamamlama

deep Harbi Aktif Üye
6. Sınıf Hikaye Tamamlama Örnekleri, 6.sınıf için hikaye tamamlama

ADI – SOYADI :
SINIFI : NO :

ÖYKÜ METNİ TAMAMLAMA

MEZİYET HANIM

Mutsuz görünüşünün arkasına saklamıştı bilgiçliğini. İsteyerek yapılmış, önceden tasarlanmış bir davranış değildi b.......... böyle olmadığı, bir söyleşiye girdiği zaman daha çok ortaya çıkardı, hiç vakit geçirmez, gençlik günlerinin Meziyet H.......... oluverirdi. Özellikle geçmişten s.......... açıldığında kimsenin konuşmasına fırsat v.........., hep kendisi anlatmak isterdi. “ Beybabam” d.......... başlardı, “Ramazanda bademli güllaç t.......... olmadan sofraya oturmazdı. Bir d.......... taskebabını çok s..........Taskebabı en i.......... nasıl p.......... bakın s.......... anlatayım der, iyice ayrıntılarına girişirdi. B.......... kezinde karşılaştığı bir turist hanıma t.......... tarifini verirken ö.........., tencere kapağının üstüne k.......... taştan b.......... “Bahçeden büyükçe düzgün bir t.......... bulacaksın, o.......... çeşmede güzelce y.......... ve bir daha yıkayacaksın diye konuşmaya g.......... karşısındaki şaşkın ş.......... sormak z.......... kalmış: “Siz t.......... pişiriyorsunuz?” Ve o zamanın sosyetesi arsında birbirine a.......... gülünen bir k.......... olmuştu bu. M.......... Hanıma şimdi s.......... belki de anımsamazdı bile, güldürüye, espriye p.......... yer yoktu yaşamında.
O g.......... kızının evine gitmeden ö.........., rahmetli k.......... ölümünden bu y.........., dört y.......... yalnızlıktan neler çektiğini düşünüyordu: O sağ o.......... bankaya kasa kiralamaya ikisi b.......... giderlerdi. Kızından y.......... istemesine gerek k.......... Mücevherlerini a.......... eskisi g.......... koruyamamaktan kaygılanır o.......... Meziyet Hanım.
Geçenlerde bir tanıdığı onun y.......... ve güçsüz kaldığını görüp, “Takılarını n.......... çocukların arsında paylaştır mıyorsun? Diye s.......... “Hepsini o.......... ver, yükten k..........” ha? Kurtulabilmek elinden g.......... geniş bir s..........alacağını biliyordu. Bir kez “Ya ç.......... verdiği yürek ç.......... çekmezdi. Ne y.......... ki yaşamının b.......... parçası olmuştu onlar.

Bulduğunuz kelime sayısı : A =
Bulunacak Toplam Kelime Sayısı : B = 53
Tahmin Düzeyi : C =
 
deep Harbi Aktif Üye
ADI – SOYADI :
SINIFI : NO :

ÖYKÜ METNİ TAMAMLAMA

FAKİRLER

( Annemin mektubu )

Lombardiyalı çocuk gibi hayatını ................ için vermek , büyük bir .............. olarak sayılır ama , sen gene de küçük erdemleri ................. etme evladım . Bu sabah .............. dönerken , önüme düşmüş yürüyordun . Dizlerinin arasında ............... yüzlü , hastalıklı bir çocuk olan ve senden ................ isteyen ........... bir kadının yanından geçtin . Ona .............. ve hiçbir şey vermedin , halbuki cebinde ........ vardı .
Dinle yavrum sana el ........... sefaletin önünden , hele çocuğu için senden birkaç kuruş isteyen bir ................. önünden ..................... . geçmeye çalışma sakın . Belki de o çocuğun ........... olabileceğini , o zavallı annenin .................. düşün . Bir gün sana : ‘Enrico , bugün sana kuru bir dilim ................ bile vermeyeceğim .’ demek zorunda kalırsam ; benim bir anne olarak çekeceğim .................. düşünebiliyor musun ? Bir fakire sadaka verdiğim zaman ve o da bana ‘ Allah seni ve ..................... .... bağışlasın !’ derse , bu sözlerin içimi ne kadar ..................... ....... bilemezsin . Bu hayır duanın gerçekten uzun süre bizleri koruyacağına ................ ve evime gönül rahatlığıyla dönerim .
Şöyle düşünüyorum : Doğrusu ya , bu fakir bana benim ona verdiğimden daha çok şey verdi ! Sen de ..................... .. yardımcı ol da , ben de ................ için söylenen ..................... .......... duyayım . Sen de cebinden zaman zaman birkaç kuruş ................ ve onu yoksul bir yaşlı adamın , ..................... ....... bile bulamayan bir annenin , anasız bir çocuğun .................. bırak .
Fakirler çocukların verdiği sadakaya daha çok ................. , çünkü bu onları ....................
çünkü herkesin............. ............. muhtaç olan çocuklar da onlara benzerler .İşte bundan dolayıdır ki fakirlere okulların ................. daha çok rastlanır . Büyük bir insan sadakayı .................. için verir, ama çocuğun verdiği sadakada acımaya ..................... ...
de karışır , anlıyor musun ? Düşün ki senin hiçbir .................... yok , onlarınsa hiçbir şeyleri yok . Sen ................... olmayı dilerken , onlara yalnız ..................... . bile yetiyor . Bütün bu zengin konakların , güzel arabaların , kadife elbiseli çocukların geçtiği .............
aç kadınların , çocukların bulunduğunu düşünmek ne .......... ! Bundan böyle hiçbir, ama hiçbir zaman senden sadaka isteyen bir ..................eli ne birkaç kuruş koymadan geçme Enrico’ cuğum.

Edmondo de AMICIS
Çocuk Kalbi , 1991
 
deep Harbi Aktif Üye
ADI – SOYADI :
SINIFI : NO :

ÖYKÜ METNİ TAMAMLAMA

BALIKÇIL KUŞU

Bir balıkçıl kuşu, ................ kenarında her gün tutabildiği birkaç ............. geçinirmiş. Zamanla ihtiyarlayarak balık ............... duruma gelmiş.Bu gidişle açlıktan ................ anlayınca, avlanmayı kolaylaştırmak için bir ............... kurmuş ve gölde bulunan bir yengece demiş ki : “Geçen gün buraya ................... geldi. Göle avlarını atarak ne kadar balık varsa hepsini .................. söylediler. Zavallı ................yüreğ im acıdı. Şu gölde nesilleri kuruyacak. ”
Yengeç, balıklarla beraber kendisnin de .................... anlayınca telaşla bu tehlikeyi balıklara anlatmış. Hepsinin .............. başlarından gitmiş . Kendilerini ................ için bir ............... aramaya başlamışlar, bulamamışlar. Sonunda yine düşmanları balıkçıl kuşunun ............ gelip kendilerini bu .................kurt arması için ricada bulunmuşlar, fikrini sormuşlar.
Balıkçılın “Şurada büyük bir nehir var. Oraya ................... kurtulursunuz.” demesi üzerine, geniş nehirde enine boyuna kaçıp avcıların ................. kurtulabileceklerine balıkların ..............yatmış. Ama oraya nasıl gidecekleri meselesinde ............... kalmışlar. Buna da bir çare bulmasını yine düşmanları ..................... istemişler .
Balıkçıl kuşu, “Ah! Ben ............... olsaydım sizi oraya pek kolay taşırdım. Şimdi ihtiyarladım. Ne kadar çalışsam, günde birkaçınızı gagama alıp taşıyabilirim. ” deyince hepsi sevinmiş. Bundan sonra balıkçıl, birkaç balığı alıp nehre diye bir ............... götürüp onları afiyetle ............... başlamış.
Böylece bir hayli ............... geçmiş. Göldeki balıklar, giden arkadaşlarının o büyük ................ enine boyuna dolaştıkları haberini alarak seviniyorlar, kendilerinin de bir an önce oraya ................. sabırsızlıkla bekliyorlarmış.
Nihayet bir gün yengeç de yer değiştirmeye özenerek ................... boğazına çengelleriyle sarılıp yola çıkmış.
Balıkçıl, yemek çeşnisinin değiştiğinden memnun olarak gidiyormuş. Ancak yengeç .................yakl aşınca balık kemiklerini görmüş ve işin iç yüzünü anlamış. Karşılaştığı .................. sabırla beklemektense, kendisini ................... çalışmış. Kurtaramayınca çengelleriyle balıkçılın boğazını sıkmaya başlamış, sıka sıka onu ............... öldürmüş.Böylece hem kendisini hem de gölde kalan balıkları yok olmaktan kurtarmış.
BEYDABA
Kelile ve Dimne
 
deep Harbi Aktif Üye
ADI – SOYADI :
SINIFI : NO :

ÖYKÜ METNİ TAMAMLAMA

HAYATTA BAŞARILI OLMANIN YOLLARI

İnsanları b.......... kısmı gayet çalışkan, bir k.......... da son derece tembel olmak üzere i......... ayırırsak, şansın ç.......... tarafından olacağına şüphe etmemek g.......... Birkaç tembelin, tesadüfün y.......... ile toplumda yer tutması g.......... kuralı bozmaz. Hayatta genel o.......... başarılı olanlar, para değil a.......... ve çaba sahibi olanlardır.
Amerika’da geçen bir olay b.......... düşündürmüştü. Kolombiya Üniversite’sinin Makina Mühendisliği B.......... henüz bitirmiş o.......... dört arkadaş yıkanmak ü.......... şehrin hamamlarından birine g.......... Hamamın b.......... havuzunda yüzüp şakalaşırken i .......... biri :
-- Benim a.......... birşey geldi. Çok o.......... bir fikir. Bakınız söyleyeyim. İçimizden b.........., kim k.......... güvenirse, burada çırılçıplak k.......... ve hayat mücadelesine b.......... Eğer bundan bir y.......... sonra h.......... kazanır ve beş y.......... dolar biriktirebilirse, öteki üç a.......... ona bin dolar v..........
Bu teklif karşısında i.......... genç o.......... haykırır :
-Ben bu t.......... kabul ediyorum. Sözleşmeyi h.......... yapın, notere tasdik ettirin, bana da g.........., imza edeyim der.
Üç arkadaş biçarenin e.......... bir paket yaparak onu o.......... Hz. Adem kıyafetinde b.......... giderler. Genç bir m.......... düşünür. Çıplak s.......... çıksa p.......... tutuklar. Ne yapsın? Hamam s.......... işi anlatır. Böyle bir i.......... giriştiğini söyler ve kendisine bir ay s.......... parası ödenmek ü.......... bir mayo, b.......... kutu boya i.......... fırça tedarik etmesini r.......... eder ve hemen o g.......... hamama gelenlerin a.......... boyamaya başlar. O kadar g.........., o kadar ustaca b.......... ki yalnız müşteriler değil b.......... hamamda çalışanlar ayakkabılarını ona b..........
Bir ay sonra hem b.......... öder hem de sırtına bir gömlek, bir p.......... bir çift ayakkabı almayı başarır. Sonra İngilterte’ye işleyen vapurların birinde ateşçiliğe başlar. Bir d.......... boş durmayan genç v.......... buldukça makine dairesine gider.Yağlanması, temizlenmesi g.......... boruları, vidaları e.......... geçirir. Londra’dan d.......... başmakinist bu ç.......... genci yanına alır ve ikinci makinist
Olarak bir tüccar postacısına yerleştirir. Böylece tam bir yıl sonra b.......... yüz dolar biriktirmeyi başarır.
Arkadaşlarını b.......... hayatını a.......... ve onlardan b.......... dolar alırken “-Keşke sizlerle d.......... fazla bahse girseydim.” der.
Selim Sırrı TARCAN

Bulduğunuz kelime sayısı : A =
Bulunacak Toplam Kelime Sayısı : B = 63
Tahmin Düzeyi : C =
 
deep Harbi Aktif Üye
ADI – SOYADI :
SINIFI : NO :

ÖYKÜ METNİ TAMAMLAMA

Bir fare, bir ............... yularından tutmuş, kurula kurula yola ............... Gururundan ................. sığamıyor, kendi kendine söyleniyordu :

- Ben ne büyük .................., koca bir deveyi .................. tutmuş, çekip götürüyorum .
Derken önlerine koca bir ............... gelmişti. Fare, ırmağı .................. durakladı. Suya .................., kuşkusuz boğulurdu. Deve , farenin .................. görünce :
- Hayrola dostum, dedi . Niçin durdun ? Dal şu .................., karşı tarafa geçelim.
Fare .................. kaçacak delik arıyordu. .................. büktü :
- Ben bu ırmağı .................. geçerim, görmüyor musun, su çok derin ?
Deve :
- Hele bir görelim, ne kadarmış bu su , diyerek ırmağa .................. . Su ancak .................. kadar çıkmıştı. Güldü. Fareye :
- A korkak cüce. Dediğin su ancak .................... boyu. Korkacak ne var, haydi suya dal da .................. geçelim.
Fare titriyordu. Deveye .................. :
- Ey büyük üstat ! Dizden dize fark var. Bu ırmak sana diz boyu ama bana koca bir .................. Sana iki adımlık bir .................., bana aşılamayan bir nehir.
Deve dayanamadı:
- Öyleyse bir daha ................. yok . Boyundan .................. işlere girişme. Kendin .................. boy ................... Haydi, titreyip durma, sıçra da .................. bin. Seni de senin gibi yüzlercesini de karşıya geçirebilirim. Bu sana bir .................. olsun.
İnsan kendisini iyi .................., hele aldatıcı gurura kapılmamalıdır.

Mehmet ÖNDER
Mevlana’dan Hikayeler
 

Benzer Konular

Yanıtlar
12
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
25
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst