23 Nisan Piyesleri

Ömer

Yönetici
23 Nisan Piyesleri - 23 Nisan ile ilgili Piyes - 23 Nisan Hakkında Piyes
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgi TBMM'nin Açılışı isimli piyes metni.
T.B.M.M’NİN AÇILIŞI

KONUŞMACI – Osmanlı devleti 1. Dünya savaşından yenikçıkmasından sonra Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamak zorundakalmıştı. Bu anlaşmaya göre ordumuzun silahları elinden alınmış veordumuz dağıtılmıştı. Düşmanlar istediği yerleri işgal etmeyebaşlamıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yurdumuzu düşman işgalindenkurtarmak için çalışmalara başlamak üzere İstanbul’dan Samsun agittiler. Halk onları coşkuyla karşıladı. Mustafa Kemal, Amasya, Erzurumve Sivas’ta toplantılar yaparak halkla görüşmeler yaptı. Her ilden birdelege Ankara’ya çağrıldı. 23 Nisan 1920 günü TBMM ‘nin ilk toplantısıyapıldı. Şimdi bu toplantıya gidelim ve konuşmaları dinleyelim.

EN YAŞLI ÜYE –Arkadaşlar en yaşlı üyeolarak toplantıyı açıyorum hayırlı olsun. İşgalde ölen şehitlerimiz içinsizleri saygı duruşuna davet ediyorum.

(SAYGI DURUŞU YAPILIR)

Şimdi meclis başkanı seçimini yapmalıyız. Aday olan üye var mı?

MUSTAFA KEMAL – Ben adayım sayın başkan.
EN YAŞLI ÜYE – Başka aday var mı? Elkaldırarak oylama yapmak istiyorum.
Mustafa Kemal’i kabuledenler (SAYAR) Kabul etmeyenler
(SAYAR) Kabul edilmiştir.
Hayırlı olsun.
Buyurun Mustafa Kemal Bey.
MUSTAFA KEMAL- Arkadaşlar teşekkürederim.
Sayın delegeler bildiğiniz gibi yurdumuz işgalaltında, padişah İstanbul’da ve elinden hiçbir şey gelmiyor.
Ben Amasya, Erzurum ve Sivas’a gittim, halkla konuştum.
Halk bu işgale dur demek ve bağımsız yaşamak istiyor.
Biz de TBMM olarak burada bazı kararlar almak zorundayız.
Söz almak isteyen üye var mı?
1. ÜYE – Ben söz istiyorum sayınbaşkan.
MUSTAFA KEMAL- Buyurun sayın üye.
1. ÜYE- Sayın delegeler savaştan yeni çıktık,silahımız yok, cephanemiz yok, ordumuz yok, insanlar aç sefil. Yani halkbu durumda savaşamaz.
Benim fikrim İngilizhükümetinin bizlere daha önce çok yardımları oldu, İngilizlerle birlikteyaşayabiliriz.

(OTURAN ÜYELER MASALARAVURARAK- HAYIR HİMAYE KABUL EDİLEMEZ, BAĞIMSIZLIK İSTİYORUZ)

1. ÜYE KÜRSÜDEN İNER

2. ÜYE – Ben de söz istiyorumsayın başkan.
MUSTAFA KEMAL-Buyurun sayın üye.
2. ÜYE- Arkadaşımın fikirlerininbir bölümüne katılıyorum.
Ancakİngiliz hükümeti konusunda yanılıyor.
İngilizler bize hiçbir zaman yardım etmedi.
Benim fikrim İtalyalardanyana.

(OTURAN ÜYELER –HİMAYE KABUL ETMİYORUZBAĞIMSIZLIK İSTİYORUZ BAĞIMSIZLIK.)
MASALARA VURULUR AYAĞA KALKILIR)
2.ÜYE KÜRSÜDEN İNER

MUSTAFA KEMAL –Sayın üyeler burası TBMM ‘i burada herkes bağımsızolarak fikrini söylemelidir, lütfen dinleyelim.
3. ÜYE – Söz almak istiyorumbaşkanım.
MUSTAFA KEMAL – Buyurun.
3. ÜYE –Sayın üyeler biz buradaTBMM’ni kurduk, bazı kararlar almaya çalışıyoruz, padişah hazretleriefendimiz bu işe ne der?
ÜNSAL----(OTURAN BİR ÜYE –PADİŞAH ÇOK YAŞA )
İLKER----- OTURANLAR –Padişah İstanbul’da hiçbir şey yapamaz.
Padişah efendimiz birçıkış yolu bulacaktır elbet.

(SIRALARAVURULUR ÜYE İNER)

HALİDE EDİP – Söz istiyorum sayın başkan.
MUSTAFA KEMAL- Buyurun Halide hanım.
HALİDE EDİP – Ağalar, beyler sizler neler söylüyorsunuz?
Söylediğinizi kulağınız işitiyor mu?
Binlercevatan evladının kanlarıyla sulanmış bu toprakları nasıl olurda mandayönetimine bırakalım dersiniz?
Yüzyıllarca bağımsızyaşamış bir ulusu nasıl olurda başka ülkelerin boyunduruğu altınaverelim dersiniz?
Binlerce şehidimiz, gazimizbunun için mi savaştı?
Şehitlerin kemiklerisızlamaz mı?
Ne İngiliz ne İtalyan ne Fransız ne de başkaülkenin himayesinde olma düşüncesi millete, vatana ihanettir.
Savaşarak bağımsızlığımızı kazanmalıyız.
Yaşasınvatan yaşasın vatan.

(BÜTÜNÜYELER AYAĞA KALKAR YAŞASIN VATAN DİYE BAĞIRIRLAR ALKIŞLARLA OTURUMKAPANIR)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
15B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
3B
Üst