2012 YGS Konuları 2012

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
2012 YGS Konuları, 2012 YGS Konuları Nelerdir

YGS Sınavında aşağıdaki ders konuları ve başlıkları içerisinden sorular sorulacaktır.

YGS Matematik Konuları

1 SAYILAR
1.a Sayı Kümeleri - Asal Sayılar - Pozitif Bölenler, Tek - Çift Sayılar, Ardışık Sayılar
1.b Çözümleme - Taban Aritmetiği
1.c Doğal ve Tam Sayılarda Dört İşlem - Bölünebilme Kuralları - Bölme Özdeşliği
1.ç OBEB - OKEK
1.d Rasyonel Sayılar
1.e Ondalık Sayılar
1.f Mutlak Değer - Mutlak Değerli Denklemler
1.g Gerçel Sayılar - Faktöriyel

2 ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR
2.a Üslü Sayılar
2.b Köklü Sayılar

3 ORAN VE ORANTI
3.a Orantı Problemleri
3.b Doğru ve Ters Orantı, Aritmetik - Geometrik ve Harmonik Ortalama

4 1. DERECEDEN DENKLEMLER VE PROBLEMLER
4.a Denklem Çözme
4.b Denklem Kurma
4.c Yaş Problemleri
4.ç Yüzde ve Faiz Problemleri
4.d Karışım Problemleri
4.e Ortak İş Yapma Problemleri
4.f Hareket Problemleri
4.g Grafik Problemleri

5 MANTIK
5.a Önermeler
5.b Bileşik ve Açılı Önermeler

6 KÜMELER
6.a Küme - Alt Küme - Kümelerle İşlemler
6.b Küme Problemleri

7 BAĞINTI VE FONKSİYON
7.a Sıralı İkili - Kartezyen Çarpım - Bağıntı
7.b Fonksiyonlar - Fonksiyonlarda İşlemler
7.c Bileşke ve Ters Fonksiyon
7.d Fonksiyon Grafikleri

8 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK
8.a İşlem
8.b Modüler Aritmetik

YGS Geometri Konuları

1 AÇILAR
1.a Düzlemde Açı

2 ÜÇGENLER
2.a Üçgende Açı
2.b Üçgende Bağıntılar
2.c Dik Üçgen
2.d İkizkenar Üçgen
2.e Eşkenar Üçgen
2.f Üçgende Alan

3 BENZERLİK
3.a Temel Orantı
3.b Benzerlik Teoremleri

4 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
4.a Çokgenler
4.b Yamuk
4.c Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen
4.d Dikdörtgen - Kare

5 ÇEMBERLER
5.a Çemberde Uzunluk (Teğet - Kiriş - Yarıçap)
5.b Çemberde Açı
5.c Çemberde Çevre ve Yay - Dairenin Alanı

6 DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ
6.a Noktanın Analitik İncelenmesi
6.b Doğrunun Eğimi - Denklemi ve Grafiği
6.c İki Doğrunun Konumu
6.d Simetri

YGS Fizik Konuları

1 VEKTÖR - KUVVET - DENGE
1.a Vektörler Toplanması Çıkarılması
1.b Kuvvetler Toplanması Çıkarılması

2 PARALEL KUVVETLER
2.a Paralel Kuvvetler ve Dengesi

3 KÜTLE MERKEZİ
3.a Kütle Merkezi

4 BASİT MAKİNELER
4.a Kaldıraç, Makara, Eğik Düzlem
4.b Çıkrık, Vida, Dişliler

5 DOĞRUSAL HAREKET
5.a Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri
5.b Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri - Bağıl ve Bileşik Hareket

6 İŞ ENERJİ
6.a Kuvvetin Yaptığı İş
6.b Enerji Dönüşümleri

7 KÜTLE - HACİM - ÖZKÜTLE
7.a Kütle - Hacim - Özkütle
7.b Karışımların Özkütleleri

8 KATI SIVI VE GAZLARIN BASINCI
8.a Katı ve Sıvı Basıncı
8.b Sıvı ve Gaz Basıncı

9 SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
9.a Sıvıların Kaldırma Kuvveti

10 KATI VE SIVILARDA GENLEŞME
10.a Katı ve Sıvıların Genleşmesi

11 ISI VE SICAKLIK
11.a Isı Kavramı - Birimler
11.b Hal Değiştirme

12 ELEKTROSTATİK
12.a Elektriklenme Çeşitleri
12.b Elektriksel Kuvvet - Elektriksel Alan

13 ELEKTRİK AKIMI
13.a Elektrik Akımı - Ohm Kanunu
13.b Dirençlerin Bağlanması - Lambaların Parlaklığı

14 MIKNATISLAR
14.a Mıknatıslanma

15 IŞIK BİLGİSİ - DÜZLEM AYNA
15.a Işık Bilgisi - Renklenme
15.b Düzlem Ayna

16 KÜRESEL AYNALAR
16.a Çukur ve Tümsek Aynalar

17 IŞIĞIN KIRILMASI
17.a Işığın Kırılması

18 MERCEKLER
18.a İnce ve Kalın Kenarlı Mercekler

YGS Kimya Konuları

1 TEMEL MADDE BİLGİSİ
1.a Maddenin Fiziksel Hâli, Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
1.b Maddenin Sınıflandırılması, Arı Madde, Element, Bileşik, Karışım
1.c Hâl Değişimleri, Isı - Sıcaklık

2 ATOM BİLGİSİ
2.a Atomun Temel Tanecikleri, İzotop, İzoton, İzobar, Allotrop Kavramları
2.b İyon Kavramı, Enerji Düzeyleri, Orbitaller ve Elektron Dağılımı
2.c Bileşik Oluşumu ve Bağlar

3 PERİYODİK CETVEL
3.a Tanımı, Periyodik Cetvelde Yer Bulma
3.b Grup ve Periyot Özellikleri
3.c Özel Gruplar ve Bileşik Oluşumu

4 MOL KAVRAMI
4.a Avogadro Sayısı, Mol Sayısı, Atom Kütlesi, Mol Kütlesi
4.b Mol Problemleri
4.c Basit Formül ve Molekül Formülü

5 KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
5.a Kütlenin Korunumu Kanunu ve Sabit Oranlar Kanunu
5.b Dalton Atom Teorisi ve Katlı Oranlar Kanunu
5.c Avogadro Hipotezi ve Birleşen Hacim Oranları

6 KİMYASAL TEPKİMELER
6.a Kimyasal Tepkimeler ve Tepkime Türleri
6.b Tepkime Denklemleri ve Denklemin Yorumu
6.c Kimyasal Hesaplamalar

7 GAZLAR
7.a Gazların Genel Özellikleri, Kinetik Teori
7.b Gaz Basıncının Ölçülmesi
7.c P, V, n, T İlişkileri

8 KARIŞIMLAR
8.a Çözeltiler ve Çözeltilerin Genel Özellikleri
8.b Kütlece Yüzde Derişim, Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
8.c Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası, Karışımların Ayrılması

YGS Biyoloji Konuları

1 BİR BİLİM OLARAK BİYOLOJİ
1.a Bir Bilim Olarak Biyoloji

2 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
2.a CanlılarınTemel Bileşenleri - I (İnorganik ve Organik Maddeler)
2.b Canlıların Temel Bileşenleri - II (Karbonhidratlar)
2.c Canlıların Temel Bileşenleri - III (Yağlar)
2.d Canlıların Temel Bileşenleri - IV (Proteinler)
2.e Canlıların Temel Bileşenleri - V (Enzimler)
2.f Canlıların Temel Bileşenleri - VI (Vitaminler - ATP)
2.g Canlıların Temel Bileşenleri - VII (Nükleik Asitler)
2.h Canlıların Temel Bileşenleri - VIII (KARMA - I)
2.I Canlıların Temel Bileşenleri - IX (KARMA - II)

3 HÜCRE, METABOLİZMA
3.a Hücre - I (Hücre Çeşitleri, Hücre Çeperi, Hücre Zarı)
3.b Hücre - II (Madde Alışverişi)
3.c Hücre - III (Organeller)
3.d Hücre - IV (Çekirdek, Kromozomlar,Metabolizma)
3.e Hücre - V (KARMA - I)
3.f Hücre - VI (KARMA - II)

4 VİRÜSLER, BAKTERİLER
4.a Virüsler ve Bakteriler - I
4.b Virüsler ve Bakteriler - II

5 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI
5.a Canlıların Sınıflandırılması - I
5.b Canlıların Sınıflandırılması - II

6 CANLILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
6.a Canlıların Genel Özellikleri

7 CANLILARIN BESLENME ŞEKİLLERİ VE YAŞAMSAL İLİŞKİLERİ
7.a Canlıların Beslenme Şekilleri ve Yaşamsal İlişkileri - I
7.b Canlıların Beslenme Şekilleri ve Yaşamsal İlişkileri - II

8 EKOLOJİ
8.a Ekoloji - I (Populasyonlar)
8.b Ekoloji - II (Komüniteler, Ekosistemler, Besin Zinciri)
8.c Ekoloji - III (Besin Piramitleri, Madde Döngüsü)
8.d Ekoloji - IV (KARMA - I)
8.d Ekoloji - V (KARMA - II)

9 FOTOSENTEZ
9.a Fotosentez (Fotosentez Yapan Yapı ve Organizmalar)

10 HÜCRE SOLUNUMLARI
10.a Hücre Solunumları
10.b Fotosentez ve Hücre Solunumları

11 HÜCRE BÖLÜNMELERİ
11.a Hücre Bölünmeleri

YGS Türkçe Konuları

1 SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI
1.a Sözün ve Sözcüğün Anlamı

2 CÜMLENİN ANLAMI
2.a Cümlenin Anlamı

3 PARAGRAF
3.a Paragraf
3.b Anlatım Bilgileri

4 AD SOYLU SÖZCÜKLER
4.a Ad
4.b Sıfat
4.c Adıl ( Zamir )
4.d Belirteç ( Zarf )
4.e İlgeç - Bağlaç - Ünlem
4.f Ad Soylu Sözcükler KARMA

5 EYLEMLER
5.a Eylemde Kip - Kişi - Zaman
5.b Bileşik Zamanlı Eylemler, Ekeylem
5.c Eylemin Yapısı
5.d Eylemsiler
5.e Eylemler KARMA

6 SÖZCÜĞÜN YAPISI
6.a Kökler - Ekler
6.b Basit - Bileşik - Türemiş Sözcükler
6.c Söz Yapısı KARMA

7 CÜMLENİN ÖĞELERİ
7.a Cümleyi Öğeleri

8 EYLEM ÇATISI
8.a Eylem Çatısı

9 CÜMLE ÇEŞİTLERİ
9.a Cümle Çeşitleri

10 ANLATIM BOZUKLUĞU
10.a Anlam Bozukluğu

11 SESBİLGİSİ - YAZIM
11.a Sesbilgisi
11.b Yazım
11.c Sesbilgisi - Yazım

12 NOKTALAMA
12.a Noktalama

YGS Tarih Konuları

1 GENEL TARİH
1.a Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
1.b İlk Uygarlıklar
1.c İlk Türk Devletleri
1.d İslam Tarihi ve Uygarlığı
1.e Türk İslam Devletleri
1.f Türkiye (Anadolu) Tarihi

2 OSMANLI TARİHİ
2.a Beylikten Devlete (1300 - 1453)
2.b Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600)
2.c Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
2.d Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
2.e En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)

3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ
3.a Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
3.b Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
3.c Erzurum ve Sivas Kongreleri
3.ç Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
3.d Misak - ı Milli ve İstanbul’un İşgali
3.e I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
3.f Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
3.g Lozan Antlaşması
3.ğ Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
3.h Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
3.ı Atatürk Devrimleri
3.i Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
3.j Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
105B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
87B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
103B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst