2011 Yatay Geçiş

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
2011 Yatay Geçiş, 2010 Yatay Geçiş Şartları, 2010 Yatay Geçiş Yönetmeliği, 2010-2011 Yatay Geçiş Kontenjanları

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI
"Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ve "Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne uygun olarak 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ ve BAHAR yarıyılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıdadır.

A- KOŞULLAR
1- Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.
2-Ön Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
3- Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve sınavlarını başarmış olması gerekir.Bağıl değerlendirme sisteminde ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.5/4, bağıl değerlendirme sistemi dışında ise genel not ortalamasının en az 70/100 olması gerekir.
4- Açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş yapılamaz.
5- Kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bölümlere yatay geçiş için başvuran öğrenciler, Niğde Üniversitesi’nin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek zorundadır.
6- Yükseköğretim programlarına yurt dışı programlarından yatay geçişi kabul edilmez.
7- Yatay geçiş başvuruları sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
8- Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası olarak uzaklaştırma ve yüksek öğretim kurumundan çıkarılma cezası alanlar geçiş başvurusu yapamazlar.

B-GEREKLİ BELGELER
(1) Disiplin cezası olarak uzaklaştırma ve yüksek öğretim kurumundan çıkarılma cezası almadığına dair belge
(2) Not durum belgesi, başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin aslı.

C-BAŞVURU TARİHLERİ
Yatay geçiş başvuruları, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen dilekçe ile GÜZ yarıyılı için 17 EYLÜL 2010 tarihine kadar, BAHAR yarıyılı için 04 ŞUBAT 2011 tarihine kadar yapılır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
13
Görüntülenme
80B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
86B
Üst