2010 Yılı Asgari Ücret Hesaplaması

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
2010 yılı Asgari Ücret ve Asgari Ücret Hesaplamaları - 2010 Asgari Ücret Kesintileri

2010 Yılı Asgari Ücret
(01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010)


ASGARİ ÜCRET (BRÜT) ------> 729,00

(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) ------->102,06

(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) --------> 7,29

(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) -------> 92,95

(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6) ------> 4,81

(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ) -------> 54,68

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN ------> 576,57


2010 Yılı Asgari Ücret
(1 Temmuz 2010 - 31 Aralık 2010)


ASGARİ ÜCRET(BRÜT) ------> 760,50

(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) -------> 106,47

(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) -------> 7,61

(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) -----> 96,96

(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6) ------> 5,02

(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ) -----> 54,68

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN ------> 599,12


ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
(1 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010)


ASGARİ ÜCRET -----> 729,00

(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) -------> 142,16

(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 ------> 14,58

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ ------> 885,74


ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
(1 Temmuz 2010 - 31 Aralık 2010)


ASGARİ ÜCRET -----> 760,50

(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) ------> 148,30

(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 ------> 15,21

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ -----> 924,01

-Asgari geçim indirimi miktarları değiştiğinde net ele geçen miktarlarda değişir.
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için 65,61 alabilirsiniz.çalışmayan eş ve 1 çocuk için 73,81 çalışmayan eş ve 2 çocuk için 82,01 ,çalışmayan eş ve 3 çocuk için 87,48 alabilirsiniz .Yıl içinde asgari ücretlerde meydana gelen değişiklikler asgari geçim indirimine yansıtılmaz.

-Tehlike sınıf ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %1 alınmıştır

-Damga Vergisi oranı 2010 yılında binde 6,6 olmuştur .29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştır.(Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
15B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Üst