2010 Key Ödemeleri Listesi

#1
2010 Key Ödemeleri Listesi - 2010 Key Ödemeleri Liste
Konut Edindirme Yardımı ödemeleri Şubat ayı itibarıyla yapılacağı açıklandıi.İlk ve ikinci key ödemlerinde yaşanan sorunların bu defa giderileceği ve hak sahiplerinin haklari fazlasıyla verilecegi belirtildi.

KEY ödemelerini yaklasik 2 milyon kişi alacak. Ayrıca belgelerini kaybedenlerinde haklarını alacakları açıklandı.

Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, yeni yasanın, listelerin kabulü için 1 ay, ilk listenin yayımlanması için 3 ay süre vermesine karşın, KEY biriminin yoğun çalışmaları sayesinde, ilk ödemenin Şubat ayı içinde yapılabileceği müjdesini verdi.

Şubat 2010 Key Ödemeleri
KEY için bu yıl yayımlanan ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına, bu kanun uyarınca ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanacak. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak.
 
Top