19 Mayıs Oratoryo

#1
19 MAYIS ORATORYOSU
KORO: Türküz biz,simşek gibi alev gibi
Türküz biz,karınca gibi arı gibi
Türküz biz,kartal gibi kurt gibi.
Türküz biz,Alparslanın Atatürkün neferi

Sunucu 1:Biz Tufanı yarattık uyku uyurken batı,
Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı.
Sorsan şöyle diyecek gök denilen şu çatı:
Türk gücü bir yıldırım Türk bilgisi bir deniz

Sunucu 2: Delinse yer, çökse gök yansa kül olsa dört yan,
Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan.
Yıldırımdan tipiden kasırgadan yılmayan,
Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz….

KORO:Başladı şanlı tarihimiz Metehan ile
Dünya medeniyet gördü daha o devirde
Nerden geldin sen kutlu kumandan?
Nasıl savaştın öyle hiç yılmadan?
Türkün adını kitaplara yazdırdın
Bu şanlı ordunun temelini attın

Mete:
Ben ki boy boy boylamış Oğuz Kaan
Ben ki soy soy soylamış Metehan
Bilsin cihan ki ben bu cihanın nesindeyim:
Bir idealin muhabbetinin zirvesindeyim.
Dünya denen mezellete dalsın her isteyen;
Ben milletimin şeref taşan efsanesindeyim.
Herkes bir özleyişle yaşar…
Ben de öylece Altaylar`ın ve Tanrıdağ`ın çevresindeyim.
Merdanelikle şöyle bakıp da bir dünyaya
Kurulacak Türkiyenin azim dolu hasretindeyim.

KORO:Sen yanma bu hasretle Metehan
Gelecek birgün o beklediğin zaman
Cumhuriyet kurulacak,meclis açılacak
Atatürk ün adını bütün dünya duyacak

Sunucu 1:Avrupaya yürüyen bir hakan vardı önde
Arkasında bir ordu ki çelik yüreğiyle
Sen yürü Attila bizim önümüzde
Sen başımızda oldukça bilek bükülmez
Sen başımızda oldukça korku sinmez


Attila:Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım;
Avrupayı fethetmeninzevkini ben tattım.
Galiçte battım amaRomadan çıktım
Çağ açtım , çagı kapattım
Ayak izimizi Avrupaya bıraktım.
Şimdi nerdesiniz EY benim güzel soyum?
Kurdunuz mu? ne haldedir yurdum?

KORO:Sen yanma bu hasretle ATTİLAHAN
Gelecek birgün o beklediğin zaman
Cumhuriyet kurulacak,meclis açılacak
Atarürk ün adını bütün dünya duyacak

Sunucu 2:Geliyordu o pırlanta ruhuyla tarih sahnesine
Türkün ışığı bütünleşecek İslamiyet ile
Dedi ki ben Türküm,ve müslümanım
Bundan sonra hizmettir islama maksatım
Abdülkerim Saltuk Buğradır benim adım

Saltuk Buğra:Öbür dünya durak olsun da bize
Yürüyelim ey milletim Hakk ın denizine.
Eğer bu dünyagelmezse dize
Hakk ınbuyruğu vardır savaşalım
Egemenliğimiz için vuruşalım
Hak götürelim,şan alalım
Nerdesiniz Ey benim güzel soyum?
Kurdunuz mu ne haldedir yurdum?

KORO:Sen yanma bu hasretle EY Saltuk Buğra Han
Gelecek birgün o beklediğin zaman
Cumhuriyet kurulacak,meclis açılacak
Atarürk ün adını bütün dünya duyacak.

Sunucu 1 :Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kızkardeşimin gelinligi, şehidimin son örtusü.
Işık lşık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.
Ve girdi Tarihimize Osman gazi
Başlıyordu işte 6 asırlık mazi.

Osman Gazi:Eğer ki üç kıtaya değmezse bu ayaklar,
Açılır gönlümde dinmez yaralar,
Vasiyetimdir size ey benim güzel soyum
Cihana hükmedecektir Kayı boyum
Yeterki siz çalışkan olun,cesur olun
Sonraaçık olur her daim yolun.

KORO:Kılıç Arslan öldü sanma, yaşıyor bizde!
Atilla`nın ateşi var içimizde!
Kanije`nin gazileri daha dipdiri!
Sınırdadır Plevne`nin kırkbir askeri!
Edirne`de Şükrü Paşa bekliyor nöbet!
Dumlupınar denen şeyi bilirsin elbet!
Şehitlerden elli milyon bekçisi olan
Aşılmaz bir kayadır bu ebedi vatan

Sunucu 2:Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor…
Ve bir göğüs nefes almak için
Rüzgar bekliyor
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye,
Yattığı toprak belli,
Tuttugu bayrak belli,
İşte o geliyor,yıldırım gibi tufan gibi
Yıldım beyazıd geliyor,şimşek gibi

Yıldırım:Benki haçlıya boyun eğmeyen yıldırım
Yiğit köylüler! Öğrenin dersinizi:
Kahraman göz kırpmadan düşmana saldırandır.
Vazifeniz: Kanije, Silistire, Pilevne,
Niğbolu, Kosova,Çaldıran dır.

KORO:Genç Fatih in ordusu yine tekbir alınca
Söndürürüz batının Meryem Ana mumunu.
Haritadan sileriz Tuna ya at salınca
Macarını, Sırb ını, Bulgar ını, Rum unu.

Sunucu 1Dağdan aşarak indiDonanma-yı Hümayun
Kalyonları durgun suya yelkenli,
Zincirli Haliç artık azatlı!
Geliyor işte ufukların Sultanı
Geliyor işte Sultan beyaz atlıFatih:Ben ki İstanbul Fatihi 2.Mehmet Han
Maksadım ne mülk idi ne para nede şan,
Tek bir müjdeye mazhar olmak istedim
Peygambere komşu olmak istedim
Şimdi dinleyin sizedir vasiyetim
Cihanı bir türk yurduna çevirin.

KORO:Yarın Yavuz dirilip bize buyruk verince
Kızgın kum çöllerini yeni baştan aşarız.
Kanlarımız sebildir; akıtarak hepsini
Belirsiz mezarlarda anılmadan yaşarız

Yavuz Selim: Mercidabık ta,Çaldıran da otlukbelinde
Yürüdük hepimiz O nun rehberliğinde
Ve getirdim kutsal emanetleri size
Hep ziyaret edin,dua edin diyeâ?¦
Burada mısınız Ey güzel soyum?
Kurdunuz mu ne haldedir yurdum?

KORO: Sen yanma bu hasretle SELİMHAN
Gelecek birgün o beklediğin zaman
Cumhuriyet kurulacak,meclis açılacak
Atarürk ün adını bütün dünya duyacak

Kanuni:İşte bengeldim ömrümle,canımla
Hayat kattım düzene kanunlarımla
İşte 3 kıtaya değdi nihayet ayağımız
Vasiyetin yerine geldi padişahımız
Ben ki Muhteşem Sultan Süleyman
Benki bir hizmetkar,aciz birinsan

KORO:Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi
Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi.

Sunucu 1:Ey onuru alınanlar! Selam sizlere!
Ey rütbesi çalınanlar! Selam sizlere!
Selam size! Üstünüzde bütün bakışlar,
Bir gün olur, tarih sizi elbet alkışlar!
Ve işte geldi Sultan, 4. Murat Han

4. Murat: Vaktiyle bir Murat varmış derlerse ne hoş
Anılmakla hangi bir ruh olmaz ki sarhoş
Haydi artık dinsin bütün ıztırapların
Ufuklardan sanlı bir gün doğacak yarın
Gönlündeki yaraların kanını dindir…
Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir…

KORO: Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal
Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet
Hakkıdır Hakk a tapan.milletimin istiklal

Sunucu 2:Siz rahat uyuyun ey benim güzel ecdadım
İşte karşınızda benim ulu önderim
Onla coştu bu ulu Türk halkı
Onla buldu geleceği yarını
Halkına adadı bütün varını
Yarınlar kuran Kemal Atatürk

Ataürk:Benim naçiz vucudum elbet toprak olacaktır
Ama Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır
Ey Türk gençliği!Birinci vazifen
Türk Cumhuriyetini kollayıp korumaktır,
İşte Cumhuriyet,sizin
İşte Meclis sizin,
Yeter ki, kıymetini bilin
Bu vatan bizimdir böyle biline
Çanakkaledeki boğazı ile
Kadını, yaşlısı ,mehmetciğiyle,
Cihanda emsali var mı nerede?
O zaman durma hadi sende söyle
Ne mutlu Türküm diyene.

Not:Orotoryo grubu kürsünün etrafına hilal şeklinde dizilir sadece sunucu 1 ve sunucu 2 kürsüye çapraz ve bir adım mesafede olur.Sunucu 2 son konuşmasını yaparken bütün grup hilali kapatıp daire halini alır ve Atatürk ü cenber içine alıp diz çökerler.Atatürk son 2 mısrayı okurken Mete ve IV. Murat bir tahtanın üsütünde katlanmış Türk bayragını getirip Atatürk e sunarlar.o da konuşmasını bitirince bayrağı üç defa öperek alnına koyar ve en sonunda bayragı seyirciye döndürüp sahneden 10.yıl marşıyla çıkılır.
 
Top