18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Töreni

deep Harbi Aktif Üye
18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Örneği, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı Sunumu, Çanakkale zaferi program etkinliği, Çanakkale şehitleri anma töreni konuşma metni

Sayın Kaymakamım Değerli Misafirler,

18 Mart Şehitler Günü'nü anmak için toplanmış bulunuyoruz.
Sayın Kaymakamım
Programı arz ediyorum
1-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2- Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma
3- Şiirler
4- Türküler
5- Şehitliğin Önemi ile İlgili Konuşma
6- Garnizon Komutanlığın Hazırladığı Konuşma
7- Program Boyunca Slayt Gösterimi

Sayın Kaymakamım, Değerli Misafirler,
Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum.
_ Dikkat
_ Ruhları şad olsun

Bu vatan ,yetişmiş aydın insana en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde 250.000 genç milliyetperver aydınını toprağa gömmüş, bunun sıkıntısını sonradan çekmiş olmasına rağmen dünyaya "ÇANAKKALE'NİN GEÇİLEMEYECEĞİNİ" de ispat etmiştir.En önemlisi de Çanakkale ruhu Milli Mücadelenin başlangıcı olmuştur.

1- Program süresince ..............................Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden .................................... Çanakkale Savaşlarıyla ilgili slayt gösterisi sunacaklar.


2- Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere ..........................................'ı davet ediyorum.

Çanakkale, cesaret ve inançla yoğrulmuş silahsız ve cephanesiz bir milletin tarihe yazdığı hürriyet mücadelesidir.
M. Kemal ATATÜRK

3- Şehidim adlı şiiri okuması için ......................................davet ediyorum.

-Çanakkale'yi bir asker olarak anlatmak imkansızdır. Çelikten , manevi güçten , vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir ? Bu sorumun cevabı , işte şu gösterişten uzak , mütevekkil ve sakin Anadolu çocuğunun kendisi idi. Düşmanları ona hayrandı.

General Von SANDERS

4- Şehitlik ve Şehitliğin Önemini belirten konuşmayı yapmak üzere ..............................................ı davet ediyorum.

Biz kişilerin kahramanlık sahneleriyle ilgilenmiyoruz. Yalnız size Bomba Sırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasında mesafemiz sekiz metre,yani ölüm kesin...
Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulamamacasına hepsi düşüyor,ikincidekiler onların yerine geliyor; fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakika sonra öleceğini biliyor,en ufak bir duraksama bile göstermiyor.Sarsılmak yok ! Okuma bilenler ellerinde Kuran’ı Kerim Cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i Şahadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren hayrete ve tebrike değer bir örnektir.
Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.
Mustafa Kemal ATATÜRK

5- Çanakkale İçinde ve Şehitler Ölmez adlı türküleri söylemek üzere .................................................. davet ediyorum.

Bayrakların karışması kanlara,
Kılıçların kükremesi kınlara,
Yanık bağırlara, ak alınlara,
Çelik yağmurunun çevrildiği yer.

Ejder ateş salan arslan böğrüne,
Timsah diş saplayan insan bağrına,
İstanbul denen canan uğruna,
Yüz bin canın yere serildiği yer.

İstanbul'un gözler dolu baktığı,
Yavrularım diye ağıt yaktığı,
Dere dere yakut kanın aktığı,
Yiğit harmanının savrulduğu yer.

6- Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okuması için .................................................. .....davet ediyorum.
-O genç ve dâhi Türk Şefinin ( M. Kemal'in ) o esnada orada bulunması , müttefikler bakımından, talihin en acı darbelerinden biridir.
Alan MOORHEAR

7- Şehitler ve Zaferler ile ilgili konuşmasını yapmak üzere Garnizon Komutanlığı'ndan .......................................... davet ediyorum.

... Yıl mı geçmiş... Kocaman bir ara,
Sızlıyor, sızlayacak elli bin yıl geçse bile bu yara.

Bir ulusun çiçeğini yedik diyorsunuz, doğrudur,
Sizin de nice nice oğullarınız burada kopmuştur.

Biz o şehitlerimizi yeni bir doğuşa temel yaptık, ya siz,
Siz sömürgeler, açlığınızla suçlu değil misiniz?

Uyandık bir daha çağlardan, bulduk bir daha önderimizi,
Gökler bayrak bayrak doldurdu gönderimizi.

Bulduk Mustafa Kemal'i yerden göğe al,
Her şehitten bir yaşama dalı Mustafa Kemal.

8- Şehitleri Anma programı sona ermiştir, arz ederim.
 
Son düzenleme:
deep Harbi Aktif Üye
18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI

Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım,
Bu gün 18 mart Çanakkale Zaferinin 91. yıldönümü sebebiyle toplanmış bulunuyoruz.
Çanakkale Savaşları, 1. Dünya Savaşını seyrini değiştiren, Türk’ün gücünü dünyaya bir kez daha duyuran, tarihe “ Çanakkale geçilmez” sözünü yazdıran büyük bir destandır.
Şimdi sizleri bu destanın yaratıcıları, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimiz huzurunda 1 dakikalık saygı duruşuna ve ardından Müzik Öğretmenimiz Güneş ÇINAR yönetiminde İstiklal Marşı’mızı söylemeye davet ediyorum.
Dikkat!

Yıl 1915
18’indeyiz Martın
Bir dünya çullanmış üzerimize
Topuyla, tüfeğiyle
Teyyare ve zırhıyla
Bir dünya çullanmış üzerimize
Ne çıkar bundan?
Türk olarak doğmuşuz bir kere
İsterse felek
Her türlü cefasını toplasın gelsin
Biziz cefaları serecek yere

* Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulumuz Sosyal Bilgiler Öğretmeni Asuman YÜKSEL yapacaktır.

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

* Okulumuz 7/A sınıfı öğrencilerinden Memduh HAKYERİ “ Çanakkale Geçilmez” isimli şiiri okuyacaktır.

Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri,
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.

* Okulumuzdan bir grup öğrenci “ Çanakkale Orotoryosu’nu” seslendirecekler.

Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin üşüştüğü yersin!

* Okulumuz sınıf öğretmenlerinden Asım CEYLAN “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiiri okuyacaktır.


Çanakkale bir destan
Çanakkale kahramanlar şöleni
Kutsallaşan insanların töreni
Türkü söyler gibi ölüme gidenlerin öyküsü
Destanların Türk’ün Türkleşen destan Türküsü

* Okulumuzdan bir grup öğrenci, “ Çanakkale Türküsünü” okuyacaklardır.

Türk’üz muzaffer olarak doğmuşuz bir kere
Bir karış toprak uğruna
Kimimiz şehit oluruz, kimimiz gazi
Hiç değişmez bu yazı
Dünyada her yer geçilir belki
Lakin geçilmez Çanakkale

*Okulumu 7/A sınıfı öğrencilerinden Ömer SAVAŞAN “ Çanakkale Geçilmez” isimli şiiri okuyacaktır.

Yıl 1915
18’indeyiz Martın
Düşman …
Kendine gel biraz !
Pek tekin değildir Çanakkale’nin suyu
Geçilmez bu boğaz
Bizi
Ne topun yıldırır
Ne kurşunun

*8 B sınıfı öğrencileri “Bu Vatan Kimin” adlı orotoryolarını sunacaklardır.

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıra dağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir

Bizler biliyoruz ki , bu vatan uğruna canını feda eden binlerce şehide borcumuzu ödeyemeyiz. Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak ve rahat nefes alabiliyorsak bu onların eseridir.Sizler rahat uyuyun. Biz Türkiye Cumhuriyetinin yılmaz bekçileri olan gençler , bu vatana sonsuza dek sahip çıkacağız. Çok yaşa şanlı Türk askeri , çok yaşa yüce Türk milleti ve her yeni doğan Türk evladının içinde ilelebet yaşa Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK!Ne Mutlu Türküm Diyene!

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı Sona Ermiştir.
 
deep Harbi Aktif Üye
18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI

1. Sizleri , Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve
ebediyete intikâl etmiş bütün şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna
davet ediyorum.

2. İstiklâl Marşı

SUNUCU :
3. Sayın müdürüm , değerli öğretmenlerim ve arkadaşlar…
Bugün, tarihimizin onur sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin 92. yılını
kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız.
Çanakkale Zaferi, tarih boyunca tutsaklığı kabul etmemiş bir ulusun; yeni bir devlet
kurmasına kadar uzanan dirilişin başlangıcı, aynı zamanda azim ve kahramanlığın
tarihte yerini almış şerefli bir anısıdır.

Bir destandır Çanakkale, kanla, acıyla, yiğitlikle yazılmış. Yazılıp yüreklerimizin ta
içine işlemiş, acımız türkü olmuş bir destan…

4. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere ……………………………
arz ederim.

SUNUCU :
Düşman Çanakkale’de göz açtırmazdı. Atatürk, bu göz açtırmayan ateşe gözlerini
kırpmadan bakardı. O, Mehmetçiğiyle, ulusuyla bir inanç manzumesi biçiminde süngü oldular, barut oldular, mermi oldular ve Çanakkale’de bir destan yazdılar…

5. “ Çanakkale Geçilmez ” adlı şiiri okuması için ………………………………… arz ederim.

SUNUCU :

Öğün , Ey Çanakkale , cihan durdukça öğün !
Ömründe göstermedin bir düşmana, bir düğün.
Sen büyük bir milletin savaşa girdiği gün
Başına yüz milletin üşüştüğü yersin…

6. “ Bir Yolcuya” adlı şiiri okuması için …………………………………………….. arz ederim.

SUNUCU :

Mustafa Kemal’in Çanakkale Boğazı’nda kazandığı zafer, yüz yıllardan beri
Karadeniz’den çıkarak Akdeniz’e ulaşmayı amaç edinmiş Rusya emperyalizminin de
ölüm çanını çaldı.

7. “ Yabancı Askerlerin Anlatımı İle Çanakkale” adlı yazısını okuması için……………………….
arz ederim.

SUNUCU :

Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın!
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

8. “ Zafer Türküsü” adlı şiirini okuması için …………………………………….. arz ederim.

SUNUCU :

Atatürk, Atatürk, ey en kahraman,
Senin armağanın bu mesut vatan,
Dünyalar durdukça gönlümüzdesin
Ey ilk göz ağrımız, ey örnek insan…

9. “ Yabancı Gözüyle Çanakkale ve Mustafa Kemal ATATÜRK ” adlı yazısını okuması
…………………………………………… için arz ederim.

SUNUCU :

Yıl 1915
18’indeyiz Martın
Bir dünya çullanmış üzerimize
Topuyla, tüfeğiyle
Tayyare ve zırhıyla
Bir dünya çullanmış üzerimize
Ne çıkar bundan?
Türk olarak doğmuşuz bir kere
İsterse felek
Her türlü cefasını toplasın gelsin
Biziz cefaları serecek yere

10. “ Mustafa Kemallerce” adlı şiiri okuması için …………………………………….. arz ederim.

SUNUCU :

Tarihimizin bu önemli gününde şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, büyük asker
büyük insan, büyük devlet adamı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün manevî huzurunda
saygıyla eğiliyoruz.

11. “ Öğrenci Gözüyle Çanakkale Savaşı” adlı yazısını okuması için ……………………………
arz ederim.

SUNUCU :

Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere.
Bir karış toprak uğruna
Kimimiz şehit oluruz.
Kimimiz gazi.
Hiç değişmez bu yazı.
Dünyada her yer geçilir belki
Lâkin geçilmez Çanakkale Boğazı.

12. “ Çanakkale Savaşı” adlı şiiri okuması için ………………………………………. arz ederim.

SUNUCU :

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı!
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı,
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

13. Mustafa Kemal Atatürk’ün Yorumuyla
“ Mehmetçiğin Çanakkale Savaşı’nı Kazandıran Karakteri” adlı yazısını okuması için
………………………………………………….. arz ederim.

SUNUCU :

Dedem koynunda yattıkça,
Benimsin ey güzel toprak!
Neler yapmış bu millet,
En yakın tarihe sor, bak .”

14. “ Çanakkale” adlı şiiri okuması için ………………………………………. arz ederim.


15. Kapanış.

SUNUCU :

Çanakkale Savaşları öyle bir savaştır ki Türk Milletinin ruhunda ve zihninde silinmeyecek etkiler bırakmıştır. Bu yüzdendir ki birçok destana, şiire ve romana ve de tarihin tozlu yapraklarına konu olmuştur. Yüz binlerce şehidin verildiği bu savaşlar öyle silinecek bir yazı değildir. Bu savaşlar Türk milletinin onurunu, kahramanlığını ve centilmenliğini bütün dünyaya ispatlamıştır. Bu sebeple bu savaşları çok iyi algılamamız gereklidir.
Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor; gazilerimize minnet ve şükranlarımızı
Sunuyoruz.
Programımız sona ermiştir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Üst