Ziya Gökalp (Medeniyet) Şiiri

Şiirler bölümünde yer alan bu konu Hasan Şeref İlhan tarafından paylaşıldı.

 1. Hasan Şeref İlhan

  Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye

  MEDENİYYET

  Avrupa bir akademi âzaları milletler;
  Her biri bir nurlu deha, çünkü ayrı harsı var.
  Avrupa bir darülfünun, hocaları milletler;
  Her birinin ihtisası, bir örneksiz dersi var.

  Bu nurlardan biri sönse medeniyyet loş kalır;
  Derslerinden biri durur, bir kürsüsü boş kalır.
  Medeniyyet, beynelmilel yazılacak bir kitap;
  Her faslını bir milletin harsı teşkil edecek.

  Medeniyyet bir konser ki birçok çalgı, saz rübap
  Birleşmekle bir ahengi ancak tekmil edecek.

  Bu kitabın bir mebhasi eksik olsa okunmaz;
  Bir âleti yoksa, ahenk gönüllere dokunmaz.