Zarf Tümleci Örnekleri

Edebiyat & Türkçe bölümünde yer alan bu konu LAL tarafından paylaşıldı.

 1. LAL

  LAL Moderatör

  Zarf Tümleci Nedir, Zarf Tümleci Örnekleri

  Yüklemin zamanını, miktarını, durumunu, yönünü, koşulunu, tarzını, vasıtasını, sebebini vs. bildiren kelime veya kelime grupları. Bunların her biri değişik bir soruyla bulunur. Zarf tümlecini bulmak için yükleme "Nasıl?", "Ne kadar?", Kiminle?", "Ne zaman?", "Nereye?", "Neyle?", "Niçin?" ve "Neden?" soruları sorulur.

  Örnek:

  Sağa sola bakarak karşıya geçti. (Nasıl? Nereye?)

  İki öğrenci bütün gece çalıştılar. (Ne zaman?)

  Onlar yarınki uçakla gelecekler. (Neyle?)

  Ahmet, Mehmet'le geliyordu. (Kiminle?)

  Annesi sıcaktan bunalmıştı. (Neden?)

  Oraya gitmek için hazırlanmıştı. (Ne için?)

  Bir cümlede aynı veya farkı türden birkaç tane zarf tümleci bulunabilir. Zaman zarfı genellikle diğer zarf çeşitlerinin önünde, miktar zarfı da yüklemden önce kullanılır.

  Eğer "Nasıl?", "Ne şekilde?", "Ne kadar?" soruları bir isme soruluyorsa alınan cevaplar sıfattır. Fakat bu sorular yükleme soruluyorsa zarf tümleci olur. Bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekir.