Şiir Yunus Emre - Aşk Bezirganı

Şiirler bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Aşk bezirgânı, sermaye canı,
  Bahadır gördüm cana kıyanı.

  Zehî bahadır, can terkin vurur,
  Kılıç mı keser himmet giyeni?

  Kamusun bir gör, kemterin er gör,
  Adi görmegil palas giyeni.

  Tez çıkarırlar fevkal'ulâya,
  Bin isa gibi dine uyanı.

  Tez indirirler tahtes-sarâya,
  Bir karun gibi dünya kovanı.

  Âşık olanın nişanı vardır,
  Melâmet olur belli beyanı.

  Atlası kodu, palası giydi,
  İbrahim Edhem sırdan duyanı.

  İlmin var deyi mağrur olmagıl,
  Hak kabul etti kefen soyanı.

  Çün Mansûr gördü, ol benim dedi,
  Od'a yaktılar, işitin onu.

  Od'a yandırdın, külün savurdun,
  Öyle mi gerek seni seveni?

  Zinhâr ey Yunus, gördüm demegil,
  Od'a yakarlar gördüm diyeni.

  Lügatçe

  bezirgân : tüccar, tacir
  bahâdır : cengaver, yiğit, usta savaşçı
  zehî : ne hoş, ne güzel, ne iyi
  terkin : silip hükmü ortadan kaldırmak
  himmet : manevi yardım
  kamu : herkes, bütün, halk
  kemter : Çok değersiz, pek itibarsız
  palas : aba ve çul gibi kaba yünden dokunmuş giysi
  fevkal'ulâ : yücelerin yücesi
  atlas : ipek giysi
  od : ateş
  zinhar : sakın, asla

  Mansur'dan kasıt Hallâc-ı Mansûr