Yumurtalık Urları

Kadın Sağlığı bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

  1. cicozz

    cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

    Yumurtalığın selim urları çok defa esas:)lı bir şikâyete sebep olmaz. Yalnız karnın alt nahiyesinde bir ge:)nişlik ve tazyik duyulur. Ur büyüdükçe bu şikâyetler artar. Yu:)murtalık kanseri çok defa iki tarafta birden başgösterir. Genç yaşta görülür. Son derece habis tabiatlıdırlar. Çok erken bir de:)virde ameliyatla bertaraf edilmezlerse kadının ölümüne sebep olurlar.