Yüeçiler

Dünya Kültürü ve Tarihi bölümünde yer alan bu konu Hasan Şeref İlhan tarafından paylaşıldı.

  1. Hasan Şeref İlhan

    Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye

    Tarihte, Çin'in Su-Çeo, Şa-Çeo, Şansi ve Kansu eyaletlerinde yerleşmiş bir Türk kavmidir. M.Ö. 3.ve 4. yüzyıllarda en parlak devirlerini yaşamışlardır. M.Ö. 200'de Hiyungnular bunları devirdiler, böylece Yüeçiler'in yurtları Hiyung-Nular'ın eline geçti. Birçok Yüeçi batıya göçtü; böylece Yüeçiler doğu Asya Türkleri arasından çıkmış oldular. Göçenlerden bir kısmı Tibet'in kuzeyindeki dağlık bölgede, geri kalan kısmı da İli ve Tarım ırmakları arasında yerleştiler. M.Ö. 160'ta Yüeçiler, Kaşgar, Fergana bölgelerini işgal ettiler; buradaki Sakalar'ı bugünkü Afganistan'a sürdüler.

    Yüeçiler yeni yurtlarına yerleştikten sonra Horasan'ı tehtit tehtit etmeye başlamışlardı, nitekim M.Ö. 129'da da Horasan'la beraber Belh ve Herat'ı da ele geçirdiler. M.Ö. 128'de Partlar'la yapılan bir çarpışmada Yüeçi Kralı Faraat'ın yaralanıp ölmesi üzerine ülke beş beyliğe ayrıldı. Bu beyliklerden Kuşan beyliği hanı olan Kuçuhu bütün Yüeçiler'i idaresi altında birleştirdi. Böylece Yüeçiler Kuşanlar adını aldı. Belh şehri başkentleri oldu.