Yönetmelik Nedir - Yönetmelik Ne Demek

Harbi Sözlük bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

  1. Ömer

    Ömer Yönetici

    Yönetmelik Nedir - Yönetmelik Ne Demek
    Bir kurumun çalışma sistemini belirleyen kuralların tümü. İşlemlerin nasıl yürütüleceğini belirlemek için bakanlıkça çıkartılan düzenlemedir.

    Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlar. Yönetmelik kanun ve tüzüklerin uygulanmasına açıklık getiren ve bunlara aykırı hükümler taşımayan, işlemlerin nasıl yürütüleceğini belirlemek amacıyla bakanlıklar ile kamu tüzel kişilerinin çıkardığı hukuki metinlerdir. Konusuna göre bazı durumlarda Bakanlar Kurulu kararı aranabilir. Geniş halk kitlelerini ilgilendiren yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanması esastır. Yönetmelikler, bakanlık ve kamu tüzel kuruluşları tarafından hazırlanır.