Yaygın YAnlışlıklar

Türk Dili bölümünde yer alan bu konu yalnızlar rıhtımı tarafından paylaşıldı.

 1. aktör = Sinema ve tiyatroda erkek sanatçı
  aktris = Sinema ve tiyatroda kadın sanatçı
  bilakis = aksine
  bilhassa = özellikle
  cefakâr = eziyet eden
  cefakeş = eziyet gören
  çözmek = halletmek
  çözümlemek = tahlil etmek
  delalet = yol gösterme
  dalalet = doğru yoldan şaşma
  dansör = erkek dansçı
  dansöz = kadın dansçı
  eşgal = işler
  eşkâl = şekiller (Hırsızın eşkâli)
  etkin = faal, aktif
  etken = faktör
  etkin = aktif
  edilgin = pasif
  folklor = halkbilimi
  halkoyunları = halk dansı
  haseb(hasebiyle) = neden (nedeniyle)
  hesap = matematik, alış veriş ilişkisi
  irtica = gericilik
  iltica = sığınma
  istifa = Kişinin bir görevden
  istiğfa = bir alacağın ödenmesi kendi isteğiyle ayrılması
  kabil = olabilir, mümkün
  kabîl = soy, sınıf; tür, gibi
  (kabil-i tahammül değil=tahammül edilemez)
  (Bu kabil işler = Bu gibi işler)
  katl = öldürme işi (katil zanlısı)
  katil = öldüren kişi
  mahsur = kuşatılmış
  mahzur = zarar, sakınca
  masör = masaj yapan erkek
  masöz = masaj yapan kadın
  matine = sinema, tiyatro, konser vb sanatsal etkinliklerin gündüz gösterisi.
  suare = sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal etkinliklerin gece gösterisi
  muhabere=(haber) haberleşme
  muharebe = (harb) savaş
  muhasebe = hesaplaşma
  musahabe = söyleşi
  mürteci = gerici
  mülteci = sığınmacı
  mütehassis = duygulanma
  mütehassıs = uzman
  mütevazi = eşit
  mütevazı = alçakgönüllü
  nüfus = insanlar
  nüfuz = sözü geçme, saygınlık, itibar
  olasılık = ihtimal
  olanak = imkân
  öğretim = bilgi verme işi (2000-2001 öğretim yılı)
  öğrenim = bilgi alma işi(öğrenim hayatı)
  râkip = binici
  rakîp = birbirinden üstünlük yarışında kişilerden her biri.
  tabii = doğal
  tabi = bağlı, bağımlı
  tahrifat = bozma, değiştirme
  tahribat= harab etme, yıkma
  taktir = damıtma
  takdir = değer biçme
  tanıtmak = takdim etmek
  tanıştırmak = iki kişiyi birbirine tanıtmak
  teamül = alışılmış uygulama
  temayül = eğilim
  tefriş etmek = döşemek
  teşrif etmek = şereflendirmek
  tehdit = gözdağı verme
  tahdit = sınırlama
  tellal = Meydanda bir şeyi bir şeyi duyuran kişi
  tellak = Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek
  tellak = Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek
  natır = Kadınlar hamamında müşterileri yıkayan kadın
  -zede = ...-den zarar görmüş kişi (kazazede =kaza geçirmiş kişi)
  -zade = ...-nın oğlu (paşazade =paşa oğlu)