YaŞar Kemal

Türk Dili bölümünde yer alan bu konu prenses tarafından paylaşıldı.

 1. prenses

  prenses MoNo MeLeği ♥

  Roman yazarı. Osmaniye’nin Hemite (Göğçeli) köyünde doğdu. İlkokulu Kadirli’de bitirdi. Ortaokulu son sınıfta bı­rakıp çeşitli işlerde çalıştı. Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazdı, Anadolu Bürosu şefi olarak görev yaptı. 1967-1971 yılları arasında haftalık bir dergi çıkardı.
  Sanat hayatına şiir yazarak başladı. İlk şiiri Adana Halke­vi dergisi olan Görüşler’de çıktı (1939). Halk ağzından folk­lor malzemesi derleyip yayımladı. Sadık Kemal Göğçeli adı İle Ülkü (1942), Kovan (1943), Millet (1943) Beşpınar (1943) adlı dergilerde şiir denemeleri çıktı. 1951′den sonra hikâye ve romana başladı. Genellikle Çukurova bölgesinden seçti­ği kahramanlarla köylülerin toprak ve fabrika işçilerinin hayatını anlattı. Anadolu’dan derlediği efsaneleri romanlaş­tırmaya çalıştı.
  Folklor derlemeleri: 1. Çifte Çapa Mânileri (Seyhan dergi­si, 1942), 2. Ağıtlar (1943).
  Hikâye kitapları: 1. Sarı Sıcak (1952), 2. Bütün Hikâyeler (1967).
  Röportajları: . Yanan Or­manlarda Elli Gün (1955), 2. Çukurova Yana Yana (1955), 3. Peri Bacaları (1957), 4. Bu Diyar Baştan Başa (Bütün röpor­tajları, 1971), 5. Bir Bulut Kaynıyor (1974).
  Romanları: 1. Te­neke (1955), 2. İnce Memed (1955, 2. cilti 1969), 3. Orta Direk (1960), 4. Yer Demir Gök Bakır (1963), 5. Ölmez Otu (1969), 6. Üç Anadolu Efsânesi (1967), 7. Ağrıdağı Efsânesi (1970), 8. Binboğalar Efsânesi (1971), 9. Çakırcalı Efe (1972), 10. De­mirciler Çarşısı Cinayeti (1974), 11. Yusufçuk Yusuf (1975), 12. Yılanı Öldürseler (1976), 13. Al Gözüm Seyreyle Salih (1976), 14. Filler Sultanı İle Kırmızı Sakallı Topal Karınca (1977), 15. Kuşlar Da Gitti (1978), 16. Allah’ın Askerleri (1970), 17. Deniz Küstü (1978), 18. Kimsecik (1980).
  Diğer ki­tapları: 1. Taş Çatlasa (Fıkra, deneme, 1961), 2. Baldaki Tuz (Gazete yazılan, 1974), 3. Ağacın Çürüğü (Konuşmalar, 1980). [AH Püsküllüoğlu, yazarın eserlerinde geçen mahallî sözlerin lügatini yazdı: Yaşar Kemal Sözlüğü (1974). İnce Memed İle Varlık Roman Armağanı’nı (1955), Demirciler Çarşısı Cinayeti ile de Madaralı Roman Odülü’nü (1974) al­dı.]