Yaş Problemleri

Matematik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  YAŞ PROBLEMLERİ
  • Belli bir sene sonra herkesin yaşı aynı miktarda artar.
  • İki kişinin yaşları toplamı t yıl sonra 2t artar.
  • Belli bir sene önce herkes aynı miktarda gençti.
  • Üç kişinin yaşları toplamı t yıl önce 3t daha azdı.
  • İki kişinin arasındaki yaş farkı zamanla değişmez.

  Örnek 1
  Bir baba 48, oğlu 18 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olur?

  A) 4 B) 8 C) 9 D) 12

  Çözüm
  Baba ile oğlunun yaşları farkı 48 – 18 = 30 dur.
  Yaşları farkı hiç bir zaman değişmez.
  Yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olacağından,
  30 x 3 = 90 olmalıdır.
  48 + 18 = 66 (şimdiki yaşları toplamı)
  90 – 66 = 24 ® Yaşları toplamı artmalı
  24 : 2 = 12 yıl sonra olur.
  Cevap D
  Bu soru tipleri denklem kurularak ta çözülebilir. Şimdi bu tip örnekler yapalım:

  Örnek 2
  Salim’in 4 yıl önceki yaşının, 6 yıl sonraki yaşına oranı [​IMG] dir. Buna göre, Salim’in şimdiki yaşı kaçtır?

  A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

  Çözüm
  Salim’in şimdiki yaşı x olsun. Verilenlere göre,
  [​IMG]
  Cevap D

  Örnek 3
  40 yaşındaki bir annenin; 3, 6 ve 11 yaşlarında üç çocuğu vardır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annelerinin yaşına eşit olur?

  A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

  Çözüm

  (şimdi) Anne Çocuklar
  -----> 40 ---> 3 + 6 + 11 = 20
  (x yıl sonra) 40 + x __ 20 + 3x

  40 + x = 20 + 3x
  40 – 20 = 3x – x
  20 = 2x
  x = 10 yıl sonra yaşları eşit olur.

  Cevap A

  Örnek 4
  62 yaşında olan bir annenin yaşı, 5 er yıl arayla doğmuş dört çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir. Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı?

  A) 40 B) 52 C) 54 D) 56

  Çözüm
  En küçük çocuğun yaşı x ise, diğerlerinin yaşları sırasıyla x + 5, x + 10 ve x + 15 olur.

  Verilenlere göre,
  x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) = 62
  4x + 30 = 62
  4x = 32
  x = 8 ... («) olur.

  Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne,
  62 – 8 = 54 yaşında idi.
  Cevap C
   
  Son düzenleme: 20 Ekim 2011