Yağlı boya, zift ve yağ hangi çözücülerde çözünür

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Yağlı boya, zift ve yağ hangi çözücülerde çözünür ? yağlı boya, zift ve yağ hangi maddelerle çözünür

  1.Çözücü ve Çözünenin Türü:
  Yemek tuzu suda çözünür.Ancak naftalin suda çözünmez. Naftalin alkode çözünür.

  2.Sıcaklık:
  Katıların çözünürlüğü genellikle sıcaklıkla artar.Gazların çözünürlüğü sıcaklık artışıyla azalır.

  3.Basınç:
  Katıların sudaki çözünürlüğünde ihmal edilecek kadar azdır.Gazlarda ise çözünürlük basınçtan çok etkilenir.


  Sudan Başka Çözücüler:
  Yağ benzinde,oje asetonda,zift gaz yağında,yağlı boya tinerde çözünür.

  ÇÖZÜNÜRLÜK FARKI İLE AYRIŞTIRMA
  Her maddenin sudaki çözünürlükleri farklıdır.

  Kükürt-bakır sülfat karışımın ayrılması
  Kükürt-bakır sülfat karışımı suya atıldığında bakır sülfat çözünür, kükürt çözünmeden su üzerinde kalır. Çözelti süzgeç kâğıdından süzülürse kükürt ayrılır.

  Süzgeç kâğıdından geçen bakır sülfat çözeltisi ısıtılarak suyu buharlaştırılır ve bakır sülfat elde edilir. Böylece kükürt ve bakır sülfat ayrıştırılmış olur.

  Yemek tuzu kum karışımın ayrılması
  Yemek tuzu ve kum suya atılıyor, yemektuzu çözünüyor, kum çözünmüyor. Karışım süzüldüğünde kum süzgeç kağıdında kalıyor, Daha sonra tuzlu su çözeltisinin suyu buharlaştırıldığında geriye tuz kalıyor.

  Yani ; Yağ benzinde, oje asetonda, zift gaz yağında, yağlı boya tinerde çözünür.