Would

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  WOULD


  1- More polite requests and invitation (Çok kibar istek ya da davet bildirir):

  - Would you please move aside?
  - Lütfen kenara çekilir misiniz?

  - Would you please open the door?
  - Lütfen kapıyı açar mısınız?

  - Would you like to eat a sandwich?
  - Sandviç yemek ister misiniz?

  - Would you like some coffee?
  - Biraz kahve ister misiniz?

  - I would like to eat banana.
  - Muz yemek istiyorum.


  2- Past habits or repeated actions in the past (Geçmişdeki alışkanlıklar ya da tekrarlanan eylemler):


  - I would play with cats when I was a child.
  - Çocukken kedilerle oynardım.


  3- Unreality in conditional sentences (Şart cümlelerinde):


  PRESENT:

  - What would you do if you were Prime Minister?
  - Başbakan olsanız ne yapardınız?


  PAST:

  - If he hadn’t been ill he would have come.
  - Eğer hasta olmasaydı gelirdi.


  4- Past refusals by using “wouldn’t”(Gemişde reddedilen eylemlerde)

  - Ali didn’t go to the cinema because his father wouldn’t let him.
  - Ali babası izin vermediği için sinemaya gitmedi.


  5- Willingness or determination in reported speech (Dolaylı anlatımlarda):

  - He said, ‘I will go to Ankara tomorrow’.
  - O, yarın Ankara’ya gideceğim dedi.


  - He said he would fly to Ankara the next day.
  - Yarın uçakla Ankara’ya gideceğini söyledi.


  6- Preference with would rather, would sooner, would prefer (tercih bildirme):

  Would rather:

  - I would rather die than yield to the enemy.
  - Ölmeyi düşmana teslim olmaya tercih ederim.

  Would sooner:

  - I would sooner eat something sweet than sour.
  - Tatlıyı ekşiye tercih ederim.

  Would prefer:

  -I would prefer to take the subway.
  - Metroya binmeyi tercih ederim.