Vizigotlar

Dünya Kültürü ve Tarihi bölümünde yer alan bu konu Hasan Şeref İlhan tarafından paylaşıldı.

 1. Hasan Şeref İlhan

  Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye

  Avrupa'da 4. ve 5. yüzyıllardaki büyük göçe karışan Gotlar'ın batı koluna verilen addır.

  4. yüzyılın sonlarında Got'lar, Danimarka, İsveç ve kalabalık boylar halinde yaşıyorlardı. Sonraları İslavlar'ın akını ile ikiye ayrıldılar. "Vizigot" veya "Vestgot" denilen Batı Gotları güneye, Daçya topraklarına yöneldi. "Ostrogot" adı verilen Doğu Gotları ise önce Rusya'ya girdiler, sonra yeni göç dalgası ile batıya itildiler ve Vizigotlar'la birleştiler.

  Vizigotlar, Tuna nehrini aştıktan sonra, Balkanlara yayıldılar. 378'de bir Roma ordusunu Edirne dolaylarında yendiler (832). Teodosius, Vizigotlarla uyuştu, onları Roma ordusuna aldı.

  Fakat bu uyuşma çok sürmedi. Vizigot kralı Alarik, Batı Roma İmparatorluğunu ele geçirmek istiyordu. İtalya'ya bir kaç sefer yaptı. Sonunda imparator Honorius'un ordusunu yendi. Roma'yı kuşattı ve haraca bağladı. Fakat tahrip etmedi, kendisi de Roma hizmetine girdi.

  Alarik'in yerine geçen Ataulf'da Batı Roma İmparatorluğunu kaldırıp bir Got krallığı kurmak istiyordu. Fakat, o da, Roma'nın hizmetinde kaldı. İspanya'da Vandallar'la çarpışırken öldü. Yerine geçen Valliya, Roma ile birlikte hareket etti. Vizigot'lar ve Got'lar Hunlara karşı da Romalılar ile birlikte savaştılar.

  Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra, İspanya'daki Vizigot Krallığı uzun yıllar yaşadı. Doğu Gotlar'ı olan Ostragot'ların ise bugünkü Avusturya ve eski Yugoslavya toprakları üzerinde kurduğu Krallık 6. yüzyıla kadar tutunabildi. İspanya'daki Vizigot Krallığı, Müslümanların bu topraklara geçmesine kadar sürdü. Arap komutanı Tarık, 711'de Vizigotları yenince bu kavmin siyasi tarihleri kapanmış oldu.