Vatandaşlık Görevleri Nelerdir

Türkiyemiz bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Vatandaşlık Görevleri, Vatandaşlık Görevleri Nelerdir

  Vatandaş Olma Bilinci : Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

  Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:

  1.Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak.

  - Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.
  - Yasalara titizlikle uymak.
  - Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, harpten yana değil, barıştan yana olmak.
  - Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.

  Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları:

  - Seçme ve seçilme hakkı
  - Vergi vermek
  - Askerlik yapmak
  - Kanun ve kurallara saygılı olmak

  Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:

  1.Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.

  - Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz.
  - Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.
  - Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır.
  Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, duygu, ülkü, tarih, kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur.


  Vatan: Bir milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır.