Varyasyon nedir

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu Fatihan tarafından paylaşıldı.

  1. Fatihan

    Fatihan Üye

    Varyasyon nedir, Varyasyon ne demek

    Çeşitleme. Farklılık anlamına gelir. Bir tür içinde aynı gen havuzunu paylaşan bireyler arasında farklılıklar mevcuttur. Yani aynı türün değişik alanlarda yaşayan popülasyonları (popülasyonlar arası) ve aynı yöredeki bir popülasyonun bireyleri arasında (popülasyonlar içi) pek çok özellikleri bakımından bir çeşitlilik vardır. Popülasyon içinde, her bir karakter ya da karakter kümeleri bakımından farklı morfolojiye sahip bireyler bulunmaktadır. Bir popülasyon içerisinde bireylerin taşıdıkları özellikler birbirinin hiçbir zaman aynı değildir. Boy, renk ve desen gibi kalitatif ve kantitatif özelliklerde az ya da çok değişkenlik görülür. Bu değişime varyasyon denir. Bazı varyasyonlar genetik, bazıları genetik değildir.