Valide Sultan ne demek

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

  1. Ömer

    Ömer Yönetici

    Valide Sultan ne demek, Valide sultan kelime anlamı nedir

    Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah annelerini ifade etmek için kullanılan bir terim. Resmi unvanları ise Mehd-i ulya'dır. İlk kez Üçüncü Murad tarafından annesine verilmiş olan valide sultan tabiri, sonrasında da kullanılmaya devam edilmiştir. Valide sultanlık, Osmanlı haremindeki en yüksek makamdır. Padişahtan sonra protokolde valide sultan yer alırdı. Siyasetle uğraşan valide sultanlar yok denecek kadar azken, devlet içinde büyük nüfuzları oldu. Valide sultanların neredeyse tümü hayır işleriyle ilgilenmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah tahta geçtiğinde annesi yaşıyorsa Eski Saray'dan Yeni Saray'a taşınırdı. Eğer tahta geçen padişahın annesi hayatta değilse, o zaman valide sultanlık makamı boş kalırdı. Haremde büyük bir cariye kadrosu olan valide sultan, haremi, haznedar usta aracılığıyla yönetirdi. Herkes kendisinden çekinir ve ona saygı gösterirdi. Haremde her iş onun emriyle yerine getirilir, kimse emirlerine karşı gelemezdi. Valide sultan onayıyla harem halkı gezintiye çıkabilirdi. Valide sultanlara darphaneden gelir verilir ve bu gelire başmaklık denirdi. Zaman zaman padişahlardan da hediyeler alan valide sultanların mali işlerine bakan bir kethüda (kahya) tayin edilirdi. Devlet ricalinden seçilen kişi güvenilir olduğu için bu göreve getirilirdi. Otuz altı Osmanlı padişahının yalnızca yirmi birinin annesi, oğullarının padişahlığını görmüş ve valide sultan olabilmiştir. Valide sultanlardan gelirlerini hayır işleri için kullananlar olmuştur. Bunlar cami, çeşme, mektep, kütüphane, dergah, medrese, imarethane, mescit, hamam yaptırmışlardır. Günümüze birçok eserin kalmasına da vesile olmuşlardır.