Vakti Seher ilahisi Sözleri

İlahi Sözleri bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Vakti Seher sözleri, Vakti Seher ilahisi

  cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher
  her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher

  ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur
  her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher

  ol demde ziller zâr eder dilber arz-ı dîdâr eder
  her cân özün izhâr eder feryâd eder vakt-i seher

  ol demde eşcâr u nebât tâze bulurlar hep hayat
  ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher

  çağlar akar âb-ı revân yüz yere kor eyler figân
  ol demde zerrât-ı cihan feryâd eder vakt-i seher

  ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek
  hû hû deyû suda semek feryâd eder vakt-i seher

  ol demde zât-ı kibriyâ âşıklara eyler salâ
  olan bu sırra âşina feryâd eder vakt-i seher

  hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher
  bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher

  OSMAN HULUSİ EFENDİ (K.S)