Ülkelerin Atatürk hakkındaki görüşleri

Mustafa Kemal Atatürk bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  Ülkelerin Atatürk hakkındaki görüşleri..
  ATATÜRK İçin Ne Dediler.
  AMERİKA

  Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi
  başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern
  dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak
  kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır.
  Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin
  doğması, yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli
  bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk
  halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve
  geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini
  daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

  John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı)


  Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun
  gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

  Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı)


  Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi.
  Kendisi, Türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında
  hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir
  milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine
  güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

  General Mc ARTHUR


  Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine
  onun fikrince bütün Avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade
  dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana
  Avrupa' nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı
  Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

  Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı


  Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri
  geçti.

  Chicago Tribune


  Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

  New York Times


  İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O,
  tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

  Gladys Baker (Gazeteci)


  ALMANYA

  O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil,
  gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir
  kahramandı.

  Prof. Walter L. WRIHT Jr.


  Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu
  zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

  Alman Volkischer Beobachter Gazetesi


  Almanya, ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda,
  tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol
  olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

  Berlin, Alman Ajansı


  Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve
  insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak
  isteyenler Atatürk' ün iman verici ve yön göstericiliğinden
  örnek ve kuvvet alsınlar.

  Profesör Herbert MELZIG(Tarihçi)


  Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye' ye
  bakılarak bu günden ölçülebilir.
  Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle
  birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu
  dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir
  ruh aşılamıştır.

  Illustrierte Dergisi


  O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle,
  bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı
  bir sahne seyrettirmektedir.

  Herbert MELZIG


  FRANSA

  İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.

  Noelle Gazetesi


  Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken,
  milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı
  başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya
  koymuştur. Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir
  örnek olmuştur.

  Maurice BAUMANT(Profesör)


  Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.

  Excelsior Gazetesi


  Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

  Le Jour-Echo de Paris


  Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı
  olan Türkler asla unutmayacaklardır.

  Noell Roger Gazetesi


  Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde
  maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde
  hiçbir şüphe aranamazdı.

  Claude Farrer (Yazar)


  Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa' yı titreten canlı
  millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başında
  bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye' dir.

  Pierre Dominique(Gazeteci)


  Asırları asan adam !..

  Fransa, Paris Basını

  Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların
  tarihinde izlerini bırakacaktır.

  Albert LEBRUN

  Fransız Cumhurbaşkanı


  Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam,
  bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en
  şerefli isim Ona verilmiştir.

  Mercel Sauvage(Gazeteci)


  Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir.
  Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

  Gerrad Tongas(Yazar)


  Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık
  evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet
  adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri
  dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş
  felaketinin içine sürüklemişlerdir.

  SANERWIN Gazetesi


  Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini
  göstermiştir.

  Paris-Le Temps


  Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması' nın imzalanması
  nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla,
  Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının
  Mecliste verdiği cevap:
  Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman
  Mustafa Kemal ve O' nun tüm askerleri burada olsalardı teker
  teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir
  antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.

  Fransız Başbakanı BRIAND


  Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan
  olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı, sultanları
  kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde
  radikal bir inkilap yaptı.

  Paris-Soir' den


  Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli
  yıl daha bekleyecekti.

  Berthe Georges-Gaulis


  O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark
  edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çok
  uzaklardan bakmak gerekir.

  Claude FARRER / Fransız Edibi


  Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa
  tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk' ün bu yöndeki
  gayretleri sonuçsuz kalmamıştır.
  Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu
  gelişmenin temel öğelerinden biridir.

  Charles De GAULLE


  Kemal Atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermek
  itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu.
  Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat
  bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında
  ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.
  Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle
  bir Şef' in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?

  George BENNES

  Vu Gazetesi


  Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda
  Türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan
  etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan
  aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son
  döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi
  memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti.
  Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.

  Raymond CARTIER

  Le Nouvelliste Gazetesi


  İNGİLTERE

  Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri.
  Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.

  The Fortnightly, Londra


  Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet
  adamlarından birini kaybetti.

  Spectator


  Çağımızda hiçbir isim Atatürk' ün adı kadar büyük saygı
  yaratmamıştır.

  Observer


  İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir
  dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

  Sunday Times


  O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül
  edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve
  başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar
  devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.

  Word Price


  O, Türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan
  özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları,
  Türkiye' nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun
  tarihini değiştirdi.

  Times Gazetesi


  Savaş Türkiye' yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini
  yeniden dirilten Atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil,
  Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O' nun ardından
  döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern
  Türkiye'nin Ata' sına değer bir görünümden başka bir şey
  değildir.

  Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı


  Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan
  bir baştı.

  Daily Telegraph


  Cumhuriyet Türkiye' sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer
  önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri
  kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve
  başarı.

  The Truth Dergisi


  O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale de bulunması,
  müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.

  Alan Moorehead (Yazar)


  Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış
  olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir.
  Kendisi için, bugünkü Avrupa' nın en güçlü Devlet Adamıdır
  diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en
  cesur ve orijinalidir.

  Herbert Sideabotham (Yazar)


  Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp
  birdenbire harekete geçmek iktidarı, O' nun eşsiz otoritesinin
  başlıca kaynaklarından biridir.

  Grace Ellison (Gazeteci)


  AFGANİSTAN

  O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri
  için de en büyük önderdi.

  Emanullah HAN

  Afgan Kralı


  ARNAVUTLUK

  Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı
  olan eşsiz şefini kaybetmiştir.

  Stipsi Gazetesi


  AVUSTURYA

  Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.

  Neue Freie Presse, Viyana


  Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini
  bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

  Avusturyalı Heykelci KRIPPEL


  BELÇİKA

  Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

  Kopenhag-Nasyonal Tidende


  Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek
  devlet adamı Atatürk' tür.

  Libre Belgique gazetesi


  BULGARİSTAN

  Hiçbir memleket, yeni Türkiye' nin Ata' sı tarafından başarılan
  kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine
  erişmemiştir.

  Bulgar Dness Gazetesi


  ÇİN

  Mustafa Kemal yeni Türkiye' nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir
  toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz
  kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi
  kendine inandırmıştır.

  Ma Shao-Cheng (Yazar)


  DANİMARKA

  Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O,
  yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

  National Tidence Gazetesi


  FİNLANDİYA

  Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası
  dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.

  Hufvud Stadbladet Gazetesi


  HİNDİSTAN

  Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.

  Star of India


  Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna
  savaşan bütün milletlerin önderiydi. O' nun direktifleri
  altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan
  yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

  Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı


  İRAN

  Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli
  bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca
  milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

  Tahran Gazetesi


  Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla
  kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı
  olmuştur.

  Iran Gazetesi


  İSRAİL

  Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini
  kaybetti.

  Palestine Post


  Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından
  önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete
  nasip olmayan cesur ve büyük bir inkilapcı olmuştur.

  Ben Gurion İsrail Başbakanı


  İSVEÇ

  O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O' nun sayesinde Türkler,
  O' nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek
  yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.

  Nya Dagligt Gazetesi


  İSVİÇRE

  Türkiye' yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam' ını başımı en
  derin hürmetle eğerek selamlarım.

  Profesör MORRF


  Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha
  göremeyeceği bir dahi idi.

  Profesör SEKRETAN


  İTALYA

  Hayatının sonuna kadar milleti' nin mutlak güveni ile kurduğu
  devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi
  görülmemiş bir karakter örneğidir.

  C.C.SFORZA


  Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile
  hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda
  memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir
  siyasi zafer kazandırdı.

  F.Perrone Di San Martino (Yazar)


  Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu' nun gelişmesine birinci
  derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet
  kaybolmuştur.

  Tribuna Gazetesi


  JAPONYA

  Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet
  adamı olarak daha büyük.

  Japon Times


  Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.

  The Japon Chronicle


  LÜBNAN

  Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin
  başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında
  yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

  KERAMA

  Lübnan Başbakanı


  Kelimenin tam anlamıyle bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk,
  dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir.

  Loryan Gazetesi


  Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O,
  bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

  Ennehar Gazetesi


  Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin
  gidişini değiştirmiştir.

  An Nahar


  MACARİSTAN

  Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi
  gerçeği ıspatlayan ilk adam olmuştur.

  Esti Ujsag.Macar.


  Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile
  yoksul düşmüştür.

  Pester lioyd Gazetesi


  Türkiye'yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramağa
  çıkmış çalışkan arı' lara benzetiyorum. Nasıl arı' lar beylerinin
  etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün
  büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.

  Prof. M. Zaajti Franes


  MISIR

  Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

  Egyptian Gazete


  NORVEÇ

  Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri
  olarak kalacaktır.

  Le Morgen Bladet Gazetesi


  PAKİSTAN

  Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri
  değildir. Biz Pakistan'da, Onu geçmiş bütün çağların en
  büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha,
  doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.

  Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı


  Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O' nun bakışı ile
  cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

  İkbal (Şair)


  POLANYA

  O' nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete
  geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.

  Gazeta Polska


  ROMANYA

  Atatürk, tarihte teşkilatcı bir dahi, bir milletin harikalar
  yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak
  kalacaktır.

  Independance Romaine Gazetesi

  Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran,
  kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en
  birincisidir.

  Timpul Gazetesi


  RUSYA

  Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi
  herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli
  bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni
  milli yapısını yaratmıştır.

  Sovyet Başbakanı Kalinin


  SURİYE

  Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet
  gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden
  bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan,
  eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi...

  Elifba Gazetesi


  Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir.
  Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkilaplar, birkaç
  yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.

  El Tekaddum Gazetesi


  YUGOSLAVYA

  Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun
  faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.

  Branko Aczemovic (Elçi)


  Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini
  hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin
  zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne
  getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur.

  Politika Gazetesi


  YUNANİSTAN

  Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama,
  malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.