Türkiyede nüfus artışının nedenleri ve sonuçları

Türkiyemiz bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Türkiyede nüfus artışının nedenleri ve sonuçları

  Nüfus Artış Nedenleri
  Ülkede toplam nüfusun artması
  Çocuk ölümlerinin azalması
  Tıbbi gelişme ile ortalama insan ömrünün uzaması
  Bataklıkların kurutulması ve sıtma hastalığının önlenmesi
  Ulaşımın geliştirilmesi, bölgeler arası ekonomik şartların iyileştirilmesi ile sağlıklı beslenme şartlarının oluşması

  Nüfus Artışının Sonuçları
  Kırsal kesimden kentlere olan yoğun göçler,
  Konut yetersizliği,
  Tarım alanlarının azalması (Kentlerin hızlı bir şekilde büyümesi verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanılmasına neden olmaktadır.)
  Çevre sorunları. (Ses kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği vs.)
  İşsizlik sorunu; Türkiye'de işsizlik oranı oldukça yüksektir. Bunda, nüfusun hızlı şekilde artmasının önemli etkisi vardır. Çünkü hızla artan nüfus içinde, çalışma çağına gelen insan sayısı da hızla artmaktadır. Ama ülkemizdeki iş alanlarının iş gücü talebi, artan nüfus için yeterli olamamaktadır.
  Kalkınmanın yavaşlamasına neden olur. Çünkü kalkınma düzeyini ülkelerin milli gelirleri belirler.
  Nüfus artışının fazla olması milli geliri azaltır, kalkınmayı yavaşlatır.
  Alt yapı sorunlarının meydana gelmesine neden olur. (Okul, yol, su, elektrik v.s)