tövbe ve istiğfar duası

Dualar bölümünde yer alan bu konu Mr.Jackson tarafından paylaşıldı.

  1. Mr.Jackson

    Mr.Jackson Sagopa Kajmer

    "Allâhümme ente rabbî Iâ ilahe illâ ente. Halaktenî ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike ve mestetâtü e'ûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûu leke bini'metike aleyye ve ebû'u bizenbî. Feğfir lî. feinnehû lâ yeğfiru'z-zünûbe illâ ente."


    "Allah'ım! Sen Rabbimsin. Senden başka İlâh yoktur. Sen beni yarat*tın, ben Senin kulunum. Sana verdiğim (tevhidden ibaret) söz ve va'd üze*reyim, gücüm yetesiye.. Yaptığım şeylerin kötülüğünden Sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla; çünkü Senden başkası günahları bağışlayamaz; ancak Sen bağış*larsın.

    Kim bu sözlere kesinlikle inanarak gündüz bunları söyler de o gün akşamlamadan önce ölürse, o kimse cennet ehlindendir. Kim de bu söz*lere kesinlikle inanarak bunları geceleyin söylerde, sabahlamadan önce ölürse, o kimse cennet ehlindendir."