textbox içinde arama yapmak

Visual Basic bölümünde yer alan bu konu hortLak tarafından paylaşıldı.

 1. hortLak

  hortLak c ε ή κ

  Word tarzı arama yapabilmek için projenizde bu kodu kullanabilirsiniz.
  [​IMG]

  ilk önce formunuzu resimdeki gibi hazırlayın:  daha sonra kodu yapıştırın:


  PHP:
  Option Explicit 
  Dim ArananKelime 
  As String 
  Dim KelimeninYeri
  AramayaBasla As Integer 

  Private Sub Command1_Click() 
  On Error GoTo hata 
  ArananKelime 
  Text2 'text2 içindeki kelimeyi arayacağız 
  AramayaBasla = Text1.SelStart + Text1.SelLength '
  arama yapılacak metin uzunluğunda arama yapacağız 
  If AramayaBasla Or AramayaBasla Len(Text1.TextThen AramayaBasla 'aranan kelime bulunmazsa başa döneceğiz 
  KelimeninYeri = InStr(AramayaBasla, Text1.Text, ArananKelime, vbTextCompare) 
  Text1.SetFocus '
  kelime bulunduğunda işaretliyoruz 
  Text1
  .SelStart KelimeninYeri 
  Text1
  .SelLength Len(ArananKelime
  Exit 
  Sub 
  hata
  'arama metni sonuna geldiğimizde baştan bir daha başlıyoruz 
  Text1.SelStart = 1 
  End Sub