Tevfik Fikret Ömr-i Muhayyel Şiiri

Şiirler bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Tevfik Fikret Ömr-i Muhayyel Şiiri

  Bir ömr-i muhayyel...Hani gülbünler içinde
  Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsî kadar hoş;
  Bir ömr-i muhayyel...Hani göllerde,yeşil,boş
  Göllerde,o sâfiyet-i vecd-âver içinde
  Bir dalgacığın ömrü kadar zaîl ü muğfel
  Bir ömr-i muhayyel!

  Yalnız ikimiz,bir de o:Ma'bûde-i şi'rim;
  Yalnız ikimiz,bir de onun zıll-ı cenâhı;
  Hâkîlere bahş eyleyerek hâk-i siyâhı
  Dûşunda beyaz bir bulutun göklere âzim.
  Her sahn-ı hakîkatten uzak,herkese mechûl;
  Bir safvet-i masûmenin âgûş-ı terinde,
  Bir leyle-i aşkın müteennî seherinde
  Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgul.

  Savtındaki eş'ar-ı pür-âhenk ile mâlî,
  Şİ'rimdeki elhan-ı muhabbetle nagam-saz,
  Ah istiyorum,göklere âmâde-i pervâz
  Bir lâne-i âvârede bir ömr-i hayâlî...

  Bir ömr-i hayâlî...Hani gülbünler içinde
  Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsî kadar hoş;
  Bir ömr-i hayâlî...Hani göllerde,yeşil,boş
  Göllerde,o sâfiyet-i vecd-âver içinde
  Bir dalgacığın ömrü kadar zaîl ü hâlî
  Bir ömr-i hayâlî!

  Tevfik Fikret