Tevbe İstiğfar Af Duaları

Dualar bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Tevbe Duası, İstiğfar Duası, Af Duası

  Evet sevgili din kardeşlerimiz bildiğiniz üzere ve sahih bir hadisle sabit ki "Günahından tövbe eden günah işlememiş gibidir." Elbette tevbenin çeşitli usulleri vardır, bir gün olur ki, çok candan ve samimi bir dille ve yaşlı gözlerle "Ya Rabbi günahı mı affet" sözcüğüyle bile Rabbimiz günahımızı affedebilir. Biz HarbiForum ziyaretçileri için en doğru nasıl tevbe edebiliriz diye düşünüp araştırma yaparken, Nihat Hatipoğlu hocamızın En Büyük Tevbe Duası olarak takdim ettiği Seyyidü'l İstiğfar Duası'na rastladık ve sizlere sunuyoruz. Rabbimiz günahlarımızı affetsin. Selam ve Dua ile

  Seyyidü'l-İstiğfar
  tevbe istigfar af dualari.jpg
  Şeddad bin Evs -radıyallahu anh-dan rivayete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:

  "Yâ Allah! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ve ben îman ve ubûdiyyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yapdıklarımın şerrinden sana sığınırım: Ve senin bana in'âm ve ihsan etdiğin ni'-metleri ikrar ve i'tirâf ederim. Kendi kusur ve günâhlarımı da ikrar ve i'tirâf ederim. Yâ Rabb! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zîra senden başkası günâhları afv ü mağfiret edemez." (1)

  Bir kimse bu Seyyidü'l-istiğfâr'ı ihlâs ve yakîn i'ti-kadıyle gündüz okur da o günde akşam olmadan evvel vefat ederse o kimse ehl-i cennettendir. Ve eğer bu duâyı yakîn i'tikâdiyle gece okur da sabah olmazdan evvel vefat ederse yine ehl-i cennettendir." Yani cennete ilk girecekler ile cehennemi görmeksizin ol kimse cennete dâhil olur, demektir.

  Bu duânın hulâsa-i meali: Ya Rabb, ben cürm ü kusurlarımı i'tirâf eylerim, tevbe ve istiğfar ederim, ni'metlerinin şükründen âcizim, beni afv ü mağfiret eyle, demektir.

  (1) Buhârî Deavât, 1; Tirmizî, Deavât, 15; Neseî, İstiâze, 57; İbn Hanbel, Müsned, 4/122.