Tasavvufun ana teması Aşktır

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu BERKİTO tarafından paylaşıldı.

 1. BERKİTO

  BERKİTO Üye

  Tasavvufun ana teması Aşktır. Bütün Mutasavvıflar Allah Aşkı üzerinde çok durmuşlardır..


  İnsan gerçek olgunluğa ve iç huzura ancak Allah aşkı ile ulaşabilir. Başka hiçbir şey bunları sağlayamaz.

  Allah’a Aşık olmak, gerçek bir kul olmak demektir. Aşk olmazsa kulluk olmaz.

  Aşk ve sevgi olmadan yapılan ibadet sadece şekilden ibarettir.Aşksız ibadet samimiyetten uzak sadece yapmış olmak için yapılan bir aktiviteden öte bir şey değildir.

  Allah aşkı insanın yolunu aydınlatır. Aşksız bir hayat karanlıktan ve zulumattan ibarettir.

  Tasavvufçuların ana gayesi Aşktır. İnsanlığa Aşk ile Olgunlaşmanın yolunu öğretmektir..

  Kur'an'da "sevgi - aşk" sözüne sıkça raslanmaktadır.
  Bu konuda Cenab-ı Allah { Mâide 5/54 ) "Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler" buyurmaktadır. Bir başka âyette "Mü'minlerin Allah'a karşı pek şiddetli bir sevgisi vardır." ( Bakara 2/165 ) buyurmaktadır.
  Yunus Emre’nin bir şiiriyle konuyu uzatmadan noktalayayım ;

  İşidin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk
  Değmelere bitinmez hürmetli nesnedir aşk
  Hem cefâdır hem safa Hamza'yı attı Kaf'a
  Aşk iledir Mustafâ devletli nesnedir aşk
  Dağa düşer kül eyler gönüllere yol eyler
  Sultanları kul eyler kıymetli nesnedir aşk
  Kime kim aşk vurdu ok gussa ile kaygu yok
  Feryad ile âhı çok firkatli nesnedir aşk
  Denizleri kaynatır mevce gelir oynatır
  Kayaları söyletir kuvvetli nesnedir aşk
  Âkılleri şaşırır deryalara düşürür
  Nice ciğer pişirir key odlu nesnedir aşk
  Miskin Yûnus neylesin derdin kime söylesin
  Varsın Dost'u toylasın lezzetli nesnedir aşk

  Böyle ulvî bir aşka yoluna düşmeyenin, ondan anlamayan ve onu inkâr edenin, Yunus'un gözünde hayvandan farkı yoktur. Öyle kimseye öğüt de kâr etmez:

  Aşksızlara verme öğüt öğüdünden alır değil
  Aşksız âdem hayvan olur hayvan öğüt bilir değil

   
 2. AtlıBey

  AtlıBey Harbi Aktif Üye

  paylaşım için sağol