Taassup nedir

Harbi Sözlük bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Taassup kelimesinin anlamı nedir?

  1. Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı taraftarlık gösterme, aşırı derecede tutucu olma hali (tutuculuk).

  - Cehâletin hissî taassupla feverânına meydan vermemek vazîfem iktizâsıdır (Yusuf Ziya Ortaç).

  - Talat Bey’in mâcerâsından sonra bütün âilede garip bir boşanma taassubu başlamıştı (Ahmet Hamdi Tanpınar).

  2. Bir ideolojiye, bir din ve inanışa, bir fikre aşırı derecede bağlı olup onun dışındakileri düşman gibi görmek.

  Onların edyân-ı sâire erbâbının kâffesini müebbet cehennem ateşlerine namzet gören müfrit taassubu… (Hâlit Ziya Uşaklıgil).

  Taassup Arapça "asb" kökünden gelmiştir, tıpkı asabiyet kelimesi gibi.

  Arapça ve Osmanlıca Taassup Yazılışı : ﺗﻌﺼّﺐ