Sosyal ve Siyasal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi

Kitap Özetleri bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

  1. SaMeT46

    SaMeT46 Moderatör

    Alemdar Yalçın / Güncel Yayıncılık


    Roman, bir toplumun nabzını tutan, onun ruhunu, gelişmesini ve kalp atışlarını ölçen kompleks bir edebi türdür. Kalitesi ne olursa olsun romanlarımızın büyük bir kısmı yakın tarihimizdeki olaylarla çok yönlü olarak doğrudan ilgilidir ve adeta romanlarımızın oturduğu zemini bu yakın tarihimizin birikimleri oluşturmaktadır. Nitekim yakın tarihimizin Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e geçişte çektiği sancılı günlerin aydınlarının duygu ve düşünceleri, ihtirasları, yanılgıları, ilişkileri bütün canlılığı ile kendisini gösterir. Cumhuriyet’in ilk yılları Türk romanında yeni bir dönemin açıldığı, Türk romanının hem kalite olarak hem de sayısal bakımdan önemli atılımlar yaptığı bir dönemdir. Kitap ülkemizin geçirdiği sosyal, siyasal ve bunlara bağlı kültürel değişmenin Türk romanına etkisini ortaya koymaktadır. Türk romanı üzerindeki bu etki konularına yönelik olduğu gibi biçimine de yöneliktir. Ülkemizin geçirdiği sosyal değişmenin, siyasal kargaşanın romanın konularını etkilediği gibi, kültürel hayatı ve düşünce tarzını da etkileyerek roman sanatının biçimine de yansımaktadır. Kitabın amacı, okuyuculara Türk romanını üzerinde durduğu zemini gösterdikten sonra romancılarımızın bu durumu nasıl değerlendirdiklerini ele almak, eleştirmek ve yorumlamaktır. Eleştirilerin bir kısmı sosyal ve siyasal değişmeye yönelik, bir kısmı da romanların sanat yeterliliğine yöneliktir.