Sosyal bilgiler dersinin yararları faydaları

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Sosyal bilgiler dersinin yararları, Sosyal bilgiler dersinin yararları nelerdir
  Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
  • Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy¬gusunu artırır.
  • Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an¬laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş¬mesini sağlar.
  • Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
  • Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
  • Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı¬zı sağlar.
  • Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
  • Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar¬dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
  • İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
  • Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha¬yatı üzerindeki etkilerini öğretir.