Sivil Toplum Kuruluşları nedir? görevleri nelerdir?

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Sivil Toplum Kuruluşları nedir, STK'ların görevleri nelerdir?

  Gönüllülük esasına dayanan, kar amacı gütmeyen, gelirleri bağışlar ve üyelik ödemeleri olan resmi kuruluşlardan bağımsız olarak çalışan siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar doğrultusunda lobi çalışmaları ve eylemler yapan kuruluşlar. Dernek, vakıf, sendika ve oda adı altında faaliyet gösterirler. Vakıf dernekleri topluma yararlı bir hizmet vermek için kurulan yasal topluluklardır. Sivil toplum kuruluşları özel kişilerin girişimiyle devlet organizasyonlarından bağımsız kanuni olarak kurulmuş organizasyonların genel adıdır. Sivil Toplum Kuruluşları kısmen veya tamamen devlet organları tarafından desteklense bile bünyesinde bir devlet yetkilisini barındırmadığı sürece Sivil Toplum Kuruluşu olarak kabul edilirler.

  STK'lar devletin gücünün yetersiz kaldığı konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığın ve gecikmenin kapanmasına yardımcı olur. Tüm dünyada ulusal ve uluslararası STK'lar vardır. Bu kuruluşlar ülke vatandaşlarının seslerini duyurmalarını, sorumluluk almalarını ve devlet ile kurdukları örgütü diyoloğa geçirmeyi sağlarlar.

  STK'lar çok iyi yapılandıkları vakit devletten daha çok güven toplayabilirler. Bu kuruluşların yaptırım gücü sınırlı olmasına rağmen İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi bazı kuruluşlar uluslararası politikaları yönlendirme gücüne sahiptirler.

   

Bu sayfa için etiketler

 1. stk nedir ve görevleri nelerdir