Sivas Kongresi

Sivas bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Sivas Kongresi,
  Sivas kongresinde alınan kararlar,
  Sivas Kongresinin önemi,
  Sivas Kongresi tarihi,


  Toplanma Amacı: Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararları gerçekleştirmek amacıyla toplanmıştır. (4-11 Eylül 1919)

  Kongrenin başlangıcında iki sorun yaşandı. Bunlar:

  1.Başkanlık Sorunu: M. Kemal ile Rauf Bey arasında yaşandı. Sonuçta M. Kemal seçildi.
  2.Manda Sorunu: Amerikan mandacılığı uzun süren tartışmalardan sonra pratik olarak reddedildi.

  Sivas kongresinde alınan kararlar

  -Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar kabul edildi.
  -Manda meselesi tartışıldı ve kesinlikle reddedildi.
  -Bütün milli cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirildi.
  -Temsil Heyeti genişletildi, yetkileri artırıldı ve başkanlığına M. Kemal seçildi.
  -Her türlü müdahale ve işgal karşısında ülkenin topluca savunulması kabul edildi.
  -İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılmasına karar verildi (Ankara’da da bu gazetenin yerini "Hâkimiyet-i Milliye" gazetesi almıştır).
  -Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa atandı.

  NOT: Sivas Temsil Heyeti, Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’yı atayarak yürütme gücünü kullanmış, hükümet gibi hareket etmiş.

  Sivas Kongresinin önemi

  - Ulusal güçler (milli cemiyetler) birleştirildi, ülke tek elden yönetildi.
  - Her yönüyle milli bir kongredir.
  - Bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımdır.
  - Misak-ı Milli’nin temelleri kabul edildi.
  - Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi gibi ihtilalci bir karakter taşır.
  - Cumhuriyet idaresinin temelleri ortaya konuldu.

  NOT: İtilaf Devletleri Erzurum ve Sivas Kongrelerine karşı önlem almamış, çünkü her iki kongreyi de ciddiye almamıştır.

  NOT: M. Kemal kongreden sonra İstanbul Hükümeti ile her türlü ilişkiyi kesti. Bundan sonra Damat Ferit Paşa istifa etti ve yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti getirildi.

  NOT: Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesi, Anadolu hareketinin İstanbul Hükümeti’ne karşı kazandığı ilk zaferdir.

   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 22 Kasım 2010