Şiir inceleme planı nasıl yapılır?

Edebiyat ve Kitap bölümünde yer alan bu konu prenses tarafından paylaşıldı.

 1. prenses

  prenses MoNo MeLeği ♥

  A. ŞİİRİN BİÇİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
  1. Nazım biriminin (dörtlük,beyit) belirtilmesi,
  2. Kaç dörtlükten veya kaç beyitten oluştuğunun belirtilmesi,
  3. Şiirin ölçüsünün ve duraklarının belirtilmesi,
  4. Kafiye (kafiye çeşitleri belirtilecek) ve rediflerin gösterilmesi,
  5. Kafiye şemasının gösterilmesi.
  B. ŞİİRİN İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
  1. Anlamı bilinmeyen kelime ve deyimlerin açıklanması,
  2. Şiirin bölümler halinde açıklanması,
  3. Şiirin ana duygusunun belirtilmesi,
  4. Şiirin dil ve anlatım özelliklerinin açıklanması,
  5. Şiirin türü hakkında bilgiler verilmesi.
  C. ŞAİRİN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER
  D. FAYDALANILAN KAYNAKLAR