Sıfatlar

Türk Dili bölümünde yer alan bu konu yalnızlar rıhtımı tarafından paylaşıldı.

 1. Sıfatlar  İsimleri türlü yönlerden belirten niteleyen sözcüklere sıfat denir.  Sıfatlar iki gurupta incelenir  A)Niteleme Sıfatları  B)Belirtme Sıfatları:dört gurupta incelenir.

  1)İşaret Sıfatları

  2)Soru Sıfatları

  3)Belgisiz Sıfatlar

  4)Sayı Sıfatları  A)Niteleme Sıfatları: Kendinden sonra gelen ismin rengini, kokusunu,biçimini gösteren sıfatlara denir. Nasıl sorusunu sorarak buluruz.

  *büyük adam, kötü iş, iyi insan, derin düşünce, akılı

  N.S N.S N.S N.S N.S

  çocuk, güzel yürü

  Durum Zarfı

  B)Belirtme Sıfatları:  1.İşaret Sıfatları :Nesneleri göstererek belirten sıfatlarlardır.

  Bunlar şunlardır:bu,şu,o

  *Bu araba senin mi? (Sıfat)

  *Bu benim (Zamir)

  *Şu adamı tanır mısın? (Sıfat)

  *Şu bizim sınıfta (Zamir)

  *O şehri hiç görmedim (Sıfat)

  *O,yürüyerek geldi (Zamir)  2.Soru Sıfatları :İsimleri soru yönünden belirten sıfatlardır.

  Hangi okula gidiyorsun?

  Sınava kaç ay kaldı?

  Nasıl bir dünya istersin?  3.Belgisiz (Belirsizlik) Sıfatlar:Bir nesneyi ona kesinlik

  kazandırmadan belirten sıfatlardır.

  *Bütün insanlar biliyor

  *Başka gün görüşelim

  *Bazı kimseler çalışmıyor

  *Her anne fedakardır

  *Kimi öğrenciler okula gelmiyor  4.Sayı Sıfatları:Bir nesnenin sayısını belirten sıfatlara

  denir.Msn Öğretmen öss kpss Gazeteler Sohbet hazır mesajlar ders izle Belirli Gün ve Haftalar Çanakkale savaşı şiir

  Sınava üç ay kaldı

  İkinci sınıfa gidiyor.

  Üçer kişi çağır.  ADLAŞMIŞ SIFATLAR :Niteleme sıfatlarının önündeki isim düşerse adlaşır buna da adlaşmış sıfat denir.

  Genç insanlar dinamik olur à Gençler dinamik olur.

  Tembel öğrenciler çalışmaz à Tembeller çalışmaz.  PEKİŞTİRME SIFATLARI :Sıfat olan kelimenin ilk sesli harfine kadar olan kısım alınır.Bu kısım m,p,r,s seslerinden uygun olanı pekiştirilir.Elde edilen bu kısım sıfatın başına getirilir.  Yeşil köy àYemyeşil köy

  Düz yol àDümdüz yol

  Temiz oda à Tertemiz oda

  Kırmızı elma à Kıpkırmızı elma