Sıcaklık Nedir - Sıcaklık ne ile ölçülür

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Sıcaklık Nedir, Sıcaklık ne ile ölçülür, Sıcaklık Ne Demek
  Sıcaklık , bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.

  Duyularla algılanmakta ve genellikle sıcak veya soğuk terimleri ile ifade edilmektedir.
  Teknik olarak bu değerlendirme doğru değildir. İki cisim birbirisine temas ettirildiğinde sıcak olan soğumakta soğuk olan ısınmakta ve belirli bir süre temas halinde kaldıklarında her ikisi de aynı sıcaklığa gelmektedir. Buradan yola çıkarak sıcaklık bir maddenin ısıl durumunu belirten ve ısı geçişine neden olan etken olarak tanımlanabilir.

  Termik denge halinde bulunmayan sistemle çevresini termik denge haline getirmeye zorlayan potansiyeldir. Termik denge sağlandıktan sonra bu potansiyel kalkmakta sistemde çevresiyle aynı değeri almaktadır.

  Noktasal bir özelliktir.

  Enerjinin mikroskobik düzeydeki statik halidir.

  Bir maddenin ortalama hıza sahip herhangi bir molekülünün kinetik enerjisiyle doğru orantılı olan büyüklüğüne denir.

  Sıcaklık genleşmeye bakılarak dolaylı yoldan ölçülebilir. Ölçümünde termometre denilen cihaz kullanılabilir.

  Bir cismin etrafına kendiliğinden enerji verme eğiliminin bir ölçüsüdür. Enerji veren madde daha yüksek sıcaklıktadır.

  Sıcaklık Birimleri

  Celsius (C)
  Fahrenheit (F)
  Kelvin (K)
  Römür (R)
  Rømer (°Rø)
  Réaumur (°r)
  Newton (°N)
  Delisle (°De)

  Günlük hayatta sıcaklık birimi olarak en çok derece celcius (°C)kullanılır Bilimsel işlemlerde ise Kelvin ölçeği kullanılmalıdır.

  Sıcaklık Termometre ile ölçülür