Should,Ought To,Had Better,Need kullanılışları

SBS bölümünde yer alan bu konu Mr.Jackson tarafından paylaşıldı.

 1. Mr.Jackson

  Mr.Jackson Sagopa Kajmer

  SHOULD
  1. TAVSİYE
  Farazi bir çekimsiz fiil olan should tavsiyeye değerlilik ifade eder. Türkçe’ye -meli, -mesi gerek biçiminde çevrilmesine rağmen zorunluluk göstermez.

  You should study harder. (Daha çok çalışmalısın.)
  You shouldn’t spend so much moncy. (Bu kadar para harcamamalısın.)


  Should çekimsiz fiili geçmiş zamanda da kullanılır ve biçim olarak değişmez. Ama bu durumda bir yan cümlecik içindedir.

  I told him he should study harder. (Ona daha çok çalışmasını söyledim.)
  He said I should stay with him. (Onunla kalmam gerektiğini söyledi.)


  2. BEKLENTİ
  Should çekimsiz fiili bilinmeyen veya gelecekte olacak bir şey hakkındaki bekleyişi ifade eder. Must halen ya da bu ana dek olan bir şey için tahmin yürütür, ama should geleceğe dönüktür.

  You must be hungry. (Aç olmalısın: şu andaki durum)
  This book should be interesting. (Bu kitap ilginç olmalı: daha okunmamış, gelecekte)


  Bazan da should gerçek olmadığı sonradan anlaşılan bir durumu gösterir.
  This problem should be easy. (Bu problemin kolay olması gerekirdi. Neden değil?)

  Olumsuz cümlede should her iki anlamı için de kaynaştırılabilir.
  You shouldn’t sleep so late. (Bu kadar geç saate dek uyumamalısın.)
  Their bus shouldn't arrivc in Ankara yet. (Otobüsleri henüz Ankara'ya varmamış olmalı.)


  Soru cümlelerinde should bekleyiş değil, yalnızca tavsiyeye değerlik ifade eder.
  Should we eat now? (Artık yesek mi?)
  Should they take a taxi? (Taksiye binsinler mi dersin?)


  Shall I... diye başlayan bir kimse diğer kişinin vereceği cevabı yapmaya hazırdır.
  Should I... diye sorulduğunda, diğer kişinin tavsiyesi isteniyordur, buna uyulur veya uyulmayacaktır.

  Koşul cümlelerinde should, if yerine kullanılabilir.
  If anything happened, who would help you?
  Should anthing happen, who would help you?
  (Eğer bir şey olsaydı, sana kim yardım ederdi?)
  Should you go there now, you wouldn't see anthing. (Oraya şimdi gidecek olsaydın, hiçbir şey göremezdin.)


  OUGHT TO
  Ought to çekimsiz fiili, konuşan kimsenin tavsiyesinin uygun ve doğru olduğuna inandığı bir durumu anlatmak için kullanılır. Türkçe’ye çevirisi -meli, -mesi gerek gibi yapılırsa da, emir ya da yasaklama gibi bir anlam belirtmez.

  You ought to stop smoking. (Sigarayı bıraksan iyi edersin.)
  You ought to drive carefully. (Dikkatli araba kullanmalısın.)


  Tavsiyeye değerlik ve bekleyiş ifade etmesi bakımından ought to ve should birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Cümleyi söyleyen kimse bir tavsiyede bulunmuştur. Bunu izleyen ister uyar, ister uymaz.
  Olumsuz cümlede ought not to ya da oughtn't to olarak kullanılabilir. Ama modern İngilizce’de çoğu kez olumsuz ve soru cümlelerinde ought to yerine should kullanılır.

  HAD BETTER

  Tavsiye anlamında kullanılır ve "yapsa iyi olur" gibi çevrilir. Had sözcüğünün geçmiş zaman izlenimi vermesine karşın, bu bileşik çekimsiz fiil yalnızca present tense ile kullanılır. Ancak temel cümlesi past olan bir yan cümlecikte biçim değiştirmeden yer alabilir.


  He said I’d berter slow down. (Yavaşlamamın iyi olacağını söyledi.)
  Genellikle özneyle kaynaşır: I'd betler ... He'd betten.. vb.

  Olumsuz cümlede NOT kaynaşmaz.: I'd betler not ... You'd berter not ... vb.
  You'd better not be late. (Geç kalmasan iyi edersin.)

  Soru cümlesinde had better kullanılması pek yaygın değildir.

  NEED
  Amerikan İngilizce’sinde normal bir çekimli fiil olarak kullanılan ve sonuna to alan need, İngiliz İngilizce’sinde zorunluluğun kalkması anlamında çekimsiz fiil olarak kullanılır. Bu bakımdan have to ile eşanlamlıdır.

  You needn't get up so early. (Bu kadar erken kalkmana gerek yok.)
  They needn't wait for her; she has already Ieft. (Onu beklemelerine gerek yok, çoktan gitti bile.)

  Geçmiş zamanda ve diğer zamanlarda zorunluluğun kalkması anlamı, need fiilinin o tense'e ait yardımcı fiili kullanılarak verilir, to ile kullanılır.


  You didn't need to go there. (Oraya gitmen gerekmezdi.)
  We won't need to see them. (Onları görmemiz gerekmeyecek.)

  Need'in soru cümlelerinde kullanılması pek yaygın değildir. Onun yerine have to tercih edilir.