SGK Personel Alımı 2011

Meslekler bölümünde yer alan bu konu Sehbal tarafından paylaşıldı.

 1. Sehbal

  Sehbal Üye

  SGK Memur Alımı, Sosyal Güvenlik Kurumu Memur Alımları, SGK Denetmen personel alımı

  SGK Personel alım ilanı

  2011 SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

  Bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacağı duyuruldu.

  Denetmen olarak yetiştirilmek üzere alınacak Denetmen Yardımcıları sınava tabi tutulacak. Sınav, adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği, muh akeme gücü, liyakati temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel, teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacak.

  Başvuracak adaylarda şu şartlar aranacak:

  "- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olması,

  - En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, - Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olması,

  - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,

  - ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP113 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olması ve kontenjanın 2 katı 800 aday arasına girmesi, - Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmaması.

  17 Ekim-30 Ekim arasından yapılacak sınava girmeye hak kazananlar 30.09.2011 tarihinde sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sözlü olarak yapılacak sınavda adayların, Kamu maliyesi, İktisat, Hukuk, Muhasebe konularında bilgileri ölçülecek. Komisyon tarafından değerlendirilecek sınav sonucunda, başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekiyor. Belirlenen başarı listesi sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

  Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılacak".